Referat Inwestycji i Zasobów Komunalnych

 
Lp. Nazwisko i imię
Stanowisko
1   Klonowska Żaneta
 - Kierownik referatu - stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego
2   Kielar Krzysztof
 - inspektor ds. inwestycji, dróg i zamówień publicznych
3   Wisniewska Walentyna
 - inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym
4   Nowak Bożena
 - inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej, lesnictwa i łowiectwa
5   Anna Chrzanowska
 - inspektor ds. funduszy pomocowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
6   Szczepańska Małgorzata
 - inspektor ds. gospodarki odpadami i funduszu sołeckiego
7   Partyka Stanisław
 - inspektor ds. organizacji prac interwencyjnych