Jednostka Państwowej Straży Pożarnej znajduje się w Złotoryi.

Na terenie gminy zlokalizowane są jedynie dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej - w Prusicach i Wysocku.