Gmina Złotoryja

Forum Geo-Produkt

 
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" oraz Stowarzyszenie Kaczawskie zapraszają mieszkańców Krainy Wygasłych Wulkanów, zainteresowanych tematyką geoturystyczną do udziału w Forum Geo-Produkt, które w tym roku odbędzie się po raz szósty – w Krainie Wygasłych Wulkanów.
Poprzednie edycje Forum odbyły się w Kielcach, Chęcinach (2015), Krakowie (2016), Niemczy (2017), Jaworznie (2018), Zabrzu (2019)
Forum jest okazją do spotkania osób zainteresowanych i zawodowo związanych z geoturystyką z całego kraju.
Celem wydarzenia jest rozpowszechnianie praktyk dotyczących rozwoju geoturystyki, zagospodarowania turystycznego geostanowisk, zwłaszcza w kontekście zaangażowania społeczności lokalnych. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele instytucji i organizacji związanych z geoturystyką z całej Polski.
6 listopada 2021 | Czaple – Grodziec
Program:
9:30 – 13:00 część terenowa wraz z obiadem w plenerze | Czaple – Wioska Piasku i Kamienia
Odwiedziny w Wiosce Piasku i Kamienia – wsi tematycznej nagrodzonej tytułem Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej roku 2015. Oferta edukacyjna i turystyczna wsi z powodzeniem budowana jest przez samych mieszkańców i oparta na lokalnym dziedzictwie geologicznym.
Poruszane zagadnienia:
Od terenu pogórniczego do obiektu geoturystycznego (problem zagospodarowania i utrzymania obiektów pogórniczych na cele turystyczne). Interpretacja dziedzictwa geologicznego z zachowaniem poprawności naukowej i jednoczesnym zaciekawieniem odbiorcy. Rola społeczności lokalnych i partnerstw między instytucjami w zagospodarowaniu geoturystycznym. Partnerstwo Między Państwowym Instytutem Geologicznym a społecznością lokalną w zakresie tworzenia oferty geoturystycznej.
13:30 – 17:30 część konferencyjna | Zamek Grodziec
Część konferencyjna odbędzie się w klimatycznej sali Zamku Grodziec, w formie dyskusyjno-warsztatowej.
Program części konferencyjnej:
13:30 – 14:00 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność jako narzędzie rozwoju geoturystyki w Krainie Wygasłych Wulkanów
14:00 – 17:30 Panele tematyczne
Spójna identyfikacja graficzna produktu geoturystycznego jako narzędzie budowania oferty, a także tożsamości lokalnej Komercjalizacja produktów geoturystycznych – współpraca międzysektorowa i sieciowanie usług Rola Państwowej Służby Geologicznej w rozwoju geoturystyki na szczeblu lokalnym Interpretacja dziedzictwa geologicznego z zachowaniem poprawności naukowej i jednoczesnym zaciekawieniem odbiorcy
Forma prezentacji:
Prosimy o przygotowanie przykładów praktyk/projektów z Polski i zagranicy mieszczących się w podanych zakresach tematycznych. Praktyki mogą być w opinii autora zarówno “dobre” jak i “złe”, istotne jest pokazanie szerokiego przekroju różnych rozwiązań jako motywacji do dalszej dyskusji.
Każda praktyka powinna być zaprezentowana na jednym slajdzie programu Power Point wg wzoru: 1 praktyka – 1 slajd. Szablony: sesja 1 | sesja 2 | sesja 3 | sesja 4
Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie do trzech przykładów praktyk na daną sesję. Slajdy powinny zostać przesłane na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 3 listopada 2021.
Przykłady praktyk ilustrujących tematykę danej sesji będą zestawione przez organizatorów w jedną prezentację. Podczas sesji autorzy slajdów będą mieli możliwość krótkiego skomentowania przedstawionej praktyki. Organizatorzy zastrzegają sobie wybór przykładów praktyk w przypadku nadesłania dużej liczby zgłoszeń.
17:30 – 19:30 kolacja i nocne zwiedzanie Zamku Grodziec
Zgłoszenie udziału – do 29 października
Udział należy zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy do końca dnia w piątek 29 października 2021.
Noclegi:
Uczestnicy rezerwują i opłacają noclegi oraz śniadania we własnym zakresie. Proponowane obiekty w pobliżu: Agroturystyka Renatowe Izby, Gold Hotel Złotoryja, Chatka Zimorodka. Zainteresowani skorzystaniem z noclegu w pokojach wieloosobowych na Zamku Grodziec proszeni są o kontakt z organizatorami.
Koszty uczestnictwa:
Udział jest bezpłatny. Koszty noclegu i transportu uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Koszty obiadu i kolacji w dniu konferencji pokrywają organizatorzy.
Patronat nad wydarzeniem:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Nadleśnictwo Lwówek Śląski
Gmina Pielgrzymka
Organizatorzy:
Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” – organizator
Stowarzyszenie Kaczawskie, koordynator Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów – partner merytoryczny
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”