Gmina Złotoryja

Oferta na realizację zadania publicznego

 
Oferta na realizację zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Nazwa zadania: "Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Złotoryja". Podmiot ubiegający się o sfinansowanie zadania: Klub Sportowy Wilkowianka Wilków - Zoabcz ofertę