Gmina Złotoryja

Kolejne pieniądze dla Gminy z Polskiego Ładu

 
Gmina Złotoryja otrzymała środki w ramach III edycji Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 4.999.960,00zł. Nabór skierowany był do gmin, w których funkcjonowały niegdyś Państwowe Gospodarstwa Rolne.
Gmina złożyła dwa wnioski w naborze na: Remont drogi powiatowej w m. Ernestynów – wniosek do 5 mln zł oraz na „Budowę świetlicy wiejskiej w Podolanach”- wniosek do 2 mln. W tej edycji przydzielono nam środki z wyższej puli i zostaną one przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Remont drogi powiatowej nr 2617D wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego w m. Ernestynów”. Remont obejmuje drogę powiatową nr 2617D relacji Gierałtowiec – dr wojewódzka Nr 364 na długości ok. 2,8 km. Przedmiotem inwestycji jest również budowa chodnika wzdłuż części remontowanej drogi o dł. ok. 0,5km wraz z budową oświetlenia ulicznego z energooszczędnym oświetleniem LED.
To nasz kolejny sukces w ubieganiu się o środki zewnętrzne.
Serdecznie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w proces aplikowania o środki i działania na rzecz lokalnej społeczności gminy Złotoryja w tym szczególnie Pani Marszałek Elżbiecie Witek oraz Panu Senatorowi Krzysztofowi Mrozowi.