Gmina Złotoryja

Inwentaryzacja wylotów ścieków i wody deszczowej

 
W związku z rozpoczętą przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie akcją weryfikacji legalności wylotów do cieków wodnych Nadzór Wodny Złotoryja informuje, że w najbliższym czasie prowadzona będzie sukcesywna ich inwentaryzacja. W pierwszej kolejności wizje lokalne przeprowadzane będą w miejscach świadczących o nielegalnych zrzutach ścieków bytowych, które nie tylko prowadzą do drastycznego obniżenia jakości wody w rzekach, ale także obniżają jakość życia mieszkańców oraz atrakcyjnośćprzyrodniczą zlewni górnej Kaczawy skutkującego spadkiem mozliwości turystycznego jej wykorzystania.