Gmina Złotoryja

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Złotoryja

 
Państwowa Inspekcja Sanitarna dokonała okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Złotoryja w pierwszym kwartale 2022r.. Wszystkie próbki spełniały wymagania, czyli woda była odpowiedniej jakości, co potwierdzono odpowiednimi badaniami - Zobacz szczegóły