Gmina Złotoryja

Roboty strzałowe PGP "Bazalt"

 
Na terenie zakładu górniczego Przedsiębiorstwa Górniczo Produkcyjnego „BAZALT” S.A. w Wilkowie – Kopalnia Bazaltu „Krzeniów” złoże urabiane jest materiałami wybuchowymi i podczas odpalania ładunków następuje rozrzut odłamków skalnych stanowiący zagrożenie dla osób postronnych przebywających w strefie rozrzutu.
Roboty strzałowe na terenie zakładu prowadzone są w następujących godzinach:
1000 – 1100 ; 1300 - 1400
Czas odpalania ładunków oraz objaśnienia znaczenia ostrzegawczych sygnałów dźwiękowych są podane na tablicach ostrzegawczych przy drogach i dojściach do strefy zagrożenia wraz z komunikatem zakazującym wstępu osobom nieupoważnionym. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w rejonie zakładu górniczego w godzinach wykonywania robot strzałowych.