Gmina Złotoryja

Wybory 2011

Wszelkie informacje z wyborów na terenie naszej gminy publikowane są na stronach PKW. Kliknij tutaj.

Zebranie na Kopaczu

W dniu 06.10.br. w świetlicy wiejskiej na Kopaczu odbędzie się zebranie w sprawie obwodnicy i innych sprawach bieżących. Zapraszamy mieszkańców gminy.
Stowarzyszenie Nasza Mała Ojczyzna i Sołtys

I dzień odnowy wsi

W dniu 15.10. br.  (sobota) w Lubiatowie przy świetlicy wiejskiej odbędzie się I Dzień Odnowy Wsi Promujący Ideę Odnowy Wsi. Szczegóły tutaj.

Otwarcie sali gimnastycznej w Gierałtowcu

W dniu 30 września 2011r. odbyło się uroczyste otwarcie obiektu sali gimnastycznej i zespołu socjalnego z blokiem żywieniowym w Szkole Podstawowej w Gierałtowcu.
Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu wraz z robotami dodatkowymi : 5 mln 634 tys. zł Wkład UE: 2 mln 464 tys. zł (59% kosztów kwalifikowanych.

Zebranie na Kopaczu

W dniu 29.09.br. na Kopaczu w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie mieszkańców w sprawie obwodnicy Złotoryi. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dymarki edukacyjne

       W najbliższy piątek , tj. 23 września 2011r. odbędzie się kolejna edycja Dymarek Edukacyjnych w Leszczynie. Organizatorem jest niezmiennie Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych. Jest to impreza dla uczniów, realizowana w formie zajęć edukacyjno – przyrodniczych, od lat cieszy się powodzeniem wśród uczniów ze szkół powiatu złotoryjskiego i nie tylko.
W programie między innymi: plenerowa wycieczka na ścieżce przyrodniczo-kulturowej „Synklina Leszczyny”, lekcja historii z elementami informacji regionalnych.

www.dymarkikaczawskie.pl
Zapraszamy

Dzień regionalisty

    16 września 2011r. w Rokitnicy odbył się X Powiatowy Dzień Regionalisty organizowany przez Nadleśnictwo Złotoryja, TMZZ oraz Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Rokitnicy. Uroczystość rozpoczęła się odczytem Pana Alfreda Michlera pt. „Jadwiga - księżna i święta” następnie Pani Teresa Siudak opowiedziała zebranym o historii szkoły w Rokitnicy.
Kolejnym elementem obchodów uroczystości było otwarcie ścieżki historyczno – przyrodniczej „Zamkowe wzgórze”. Ścieżka powstała dzięki staraniom Nadleśnictwa Złotoryja, które całkowicie sfinansowało projekt oraz jej wykonanie. Przypomnijmy, że kilka lat temu również dzięki naszemu Nadleśnictwu powstała ciekawa ścieżka w wilkowskim lesie pn. „Żelazny Krzyż”.
Serdecznie dziękujemy Panu Jackowi Kramarzowi – Nadleśniczemu oraz Pracownikom Nadleśnictwa Złotoryja za promowanie walorów przyrodniczo – historycznych naszej ziemi.

View the embedded image gallery online at:
https://zlotoryja.com.pl/?start=1250#sigFreeId5dea14899f
 

Sesja we wrześniu

altZ A W I A D O M I E N I E
Zawiadamia się, że w dniu 23 września  2011 r. o godz. 1000 w sali nr 14 (poddasze) Urzędu Gminy w Złotoryi, odbędzie się IX sesja Rady Gminy Złotoryja w kadencji 2010 - 2014.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja we wrześniu

Organizacje pozarządowe - spotkanie

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego z Legnicy ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu złotoryjskiego na spotkanie, którego celem jest zainicjowanie Porozumienia Organizacji Pozarządowych.
Podczas spotkania zostanie zaprezentowana analiza sytuacji organizacji pozarządowych z terenu powiatu złotoryjskiego. Kolejnym krokiem będzie wspólne wypracowanie założeń do deklaracji współpracy między organizacjami pozarządowymi, zawierającej cele i działania Porozumienia.
Przedsięwzięcie objęte jest patronatem Starostwa Powiatu Złotoryjskiego.
Spotkanie odbędzie się 20 września 2011 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Złotoryi, Plac Niepodległości 8, godz. 14.00 – 16.30 Prosimy o potwierdzenie swojego udziału do dnia 16 września 2011 r.
Harmonogram konferencji

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
Na podstawie uchwały Nr XXXIX/306/10 Rady Gminy Złotoryja z dnia 6 września 2010r w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Czytaj więcej: Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi