Gmina Złotoryja

Zebranie na Kopaczu

W dniu 31.03.br. o godz. 1800 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopacz odbędzie się zebranie mieszkańców. Wszystkich mieszkańców serdecznie zaprasza sołtys wsi.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” serdecznie zaprasza osoby, które są rolnikami (małżonkiem lub domownikiem), są pełnoletnie i nie ukończyły 60 roku życia, zamieszkują obszar Partnerstwa Kaczawskiego, tzn. gmina: Bolków (bez miasta Bolków), Krotoszyce, Wojcieszów, Złotoryja, Mściwojów, Męcinka, Paszowice, Pielgrzymka, Świerzawa, Wądroże Wielkie oraz Zagrodno, zapraszamy do udziału w szkoleniu przygotowującym do złożenia wniosku do Lokalnej Grupy Działania w zakresie działania Osi 4 Leader działanie 4.1/413 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Czytaj więcej: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Informacja dla hodowców

    W związku z pismem Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii informujuemy, że:
- zgodnie z art. 42 ust. 1a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 213 poz. 1342 z późn. zm.)
"Posiadacz zwierząt gospodarskich natychmiast informuje powiatowego lekarza weterynarii o kazdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz"
Kto uchyla się od obowiązku informowania powiatowego lekarza weterynarii o kazdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny (art. 85 ust.1 pkt 2b w/w ustawy)

Zebranie na Kopaczu

Informujemy, że w dniu 17.03.br. o godz. 1800 w świetlicy wiejskiej (w miejscowości Kopacz) odbędzie się zebranie mieszkańców, na którym zostaną poruszone sprawy budowy obwodnicy i sprawy bieżące mieszkańców.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zaprasza pani Sołtys.

Zaproszenie - 800-lecie

altSzanowni mieszkańcy Gminy Złotoryja,
serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie
"Razem przez 800 lat"
Spotkanie organizacyjno-promocyjne wszystkich uczestników 17.03.2011r. o godz. 15.30 w Bacalarusie w Złotoryi
Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej serdecznie zaprasza mieszkańców wszystkich miejscowości Gminy Złotoryja do udziału w projekcie pod nazwą Razem przez 800 lat. Projekt finansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z funduszy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Patronat medialny nad projektem objęło „Echo Złotoryi".

Czytaj więcej: Zaproszenie - 800-lecie

Konkurs plastyczny - rozstrzygnięty

Dnia 9 marca 2011r. Komisja w składzie: Bogumiła Chrzanowska – inspektor ds. OSP, Katarzyna Hec – inspektor ds. oświaty, Żaneta Klonowska – inspektor ds. funduszy pomocowych, przeprowadziła gminne eliminacje XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „ Powódź, pożar, dniem czy nocą – strażak przychodzi z pomocą”. Spośród 25 nadesłanych prac komisja zakwalifikowała do konkursu na szczeblu powiatowym następujące prace według wymienionych grup wiekowych :

Czytaj więcej: Konkurs plastyczny - rozstrzygnięty

Usuwanie azbestu - informacje

Niniejszym informuję ,że istnieje możliwość pozyskania dotacji na zadania związane z usuwaniem azbestu .
Środki będą pochodzić z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W związku z tym prosi się właścicieli nieruchomości gdzie występuje azbest ,którzy zamierzają w roku bieżącym lub 2012 przystąpić do zmiany pokrycia dachowego lub remont pomieszczeń zawierających azbest o zgłoszenie się do tut. Urzędu w celu złożenia wstępnej deklaracji przystąpienia do programu.
U W A G A !
Dofinansowanie może obejmować wyłącznie koszt demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest . Dotacja nie będzie obejmowała kosztów związanych z remontem ( przekładka dachu lub remont pomieszczeń zawierających azbest) .
Z uwagi na konieczność podania informacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zgłoszenia należy dokonać do 20 marca 2011 r. podając do tut. Urzędu ilość azbestu planowanego do usunięcia i rok .
Kontakt telefoniczny – 76 8788702 p. Bożena Nowak .

Warsztaty - Trzeba skorzystać - II tura

W Szkole Podstawowej im. S. Stanisława Staszica w Wilkowie-Osiedlu w ramach projektu Trzeba skorzystać! odbędzie się druga tura warsztatów umiejetności wychowawczych dla Rodziców – Mam i Tatusiów oraz opiekunów prawnych.Wiecej na ten temat - tutaj.

Dzień Babci i Dziadka w SP w Gierałtowcu

     Dnia 21 stycznia o godzinie 10 ºº w auli Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu, odbyła się uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka’’.
Jak co roku w tym dniu aula zapełniła się po brzegi zaproszonymi gośćmi. Program artystyczny na tę uroczystość przedstawiły najmłodsze dzieci naszej szkoły (przedszkolaki , „zerówka’’ oraz uczniowie klas I-III) przygotowane przez nauczycieli - wychowawców.
Było gorąco od braw, uczuć i podziękowań.

Czytaj więcej: Dzień Babci i Dziadka w SP w Gierałtowcu

Gminna Gala Sportu 2010

Dzisiaj, tj. 25 lutego 2011r. o godz. 14-tej odbyło się uroczyste spotkanie sportowców zrzeszonych w klubach sportowych działających na terenie Gminy Złotoryja lub reprezentujących Gminę na dorocznym podsumowaniu wyników i osiągnięć sportowych w 2010r. Kandydatów do otrzymania wyróżnienia typowały władze poszczególnych klubów sportowych. Pani Wójt Maria Leśna uhonorowała najbardziej zasłużonych działaczy i trenerów oraz najlepszych zawodników ubiegłego roku.

Wyróżnienia wręczono następującym osobom w trzech kategoriach:

Czytaj więcej: Gminna Gala Sportu 2010

 
ceeb 768x1090