Gmina Złotoryja

Rajd "Szlakiem Źródlanym"

Jak co roku w kwietniu Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej wspólnie z Urzędem Gminy Złotoryja zorganizowało Rajd „Szlakiem Źródlanym”. W tym roku – w roku 800-lecia miasta Złotoryja rajd przybrał specjalna formułę.
11 kwietnia br. uczestnicy licznie zebrali się na Wzgórzu Zamkowym w Rokitnicy, przy ruinach zamku ozdobionych na tę okazję portretami pary książęcej, namalowanymi przez rodowitą rokitniczankę Panią Genowefę Pulst.

Czytaj więcej: Rajd "Szlakiem Źródlanym"

Zebranie na Kopaczu

W dniu 14.04.br.  w miejscowości Kopacz odbędzie się zebranie mieszkańców. Temat - obwodnica i sprawy bieżące. Zapraszamy także wszystkich zainteresowanych z terenu gminy, radnych, władze gminy i  mieszkańców.
Sołtys i stowarzyszenie "Nasza Mała Ojczyzna".

Stypendia - informacja

Osoby pobierające stypendia szkolne proszone są o osobiste zgłaszanie się od dnia 11.04.br. do Urzędu Gminy Złotoryja (pok. nr 6) w celu wyrażenia pisemnej zgody na zmianę decyzji oraz odbiór decyzji przyznającej świadczenia na miesiące styczeń - czerwiec 2011r.

Stypendia pomostowe

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza X edycję Programu Stypendiów Pomostowych na I rok studiów w wysokości 500 zł, adresowany do tegorocznych maturzystów, którzy będą studiować na I roku studiów dziennych magisterskich w polskich państwowych uczelniach, mieszkających na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców. Więcej informacji na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

KONKURS FOTOGRAFICZNY "Kraina Wygasłych Wulkanów"

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie, z dniem 5 kwietnia 2011r. ogłasza Konkurs Fotograficzny pn. "Kraina Wygasłych Wulkanów", którego celem jest promocja obszaru objętego działalnością Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie", a w szczególności największych atutów Krainy Wygasłych Wulkanów: stożków powulkanicznych, wyjątkowych i tajemniczych zamków, nieskazitelnej i unikatowej przyrody oraz aktywnych i wspaniałych mieszkańców. W związku z powyższym Konkurs zostanie przeprowadzony w podziale na dwa tematy: "wulkany i zamki" oraz "przyroda i ludzie".
Więcej informacji w załacznikach poniżej:
Ogłoszenie
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy

Kiermasz wielaknocny

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Jerzmanice – Zdrój,
informuje, że w dniu 10 kwietnia 2011r. w godzinach od 10 do 15,
w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jerzmanicach- Zdroju odbędzie się
KIERMASZ OZDÓB WIELKANOCNYCH.
Będzie można kupić niepowtarzalne ozdoby Wielkanoce z ekologicznych
materiałów, wykonane przez członków Stowarzyszenia.
Serdecznie zapraszamy !!!

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego

I N F O R M A C J A
Urząd Gminy Złotoryja informuje, że w dniach 6 ,7, 8 kwietnia 2011 r. na terenie Gminy przeprowadzona zostanie zbiórka zużytego sprzętu :
- sprzętu komputerowego( komputery, monitory, drukarki,ksera
- sprzętu RTV (telewizory, radia, adaptery, magnetofony )
- sprzętu AGD (lodówki ,zamrażarki ,pralki ,kuchenki elektryczne i gazowe ).
Sprzęt należy wystawić (w przeddzień) przed budynkami przy drodze głównej biegnącej przez wieś w bezpiecznych miejscach pasa drogowego .
Zbiórka zostanie przeprowadzona przez firmę AGeko.
Poniżej podajemy harmonogram zbiórki w poszczególnych miejscowościach gminy.
Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji.
HARMONOGRAM ZBIÓRKI
6 kwietnia 2011 r. - Jerzmanice – Zdrój, Nowa Ziemia, Sępów, Wilków, Wilków – Osiedle, Leszczyna, Prusice, Łaźniki
7 kwietnia 2011 r. - Rzymówka, Wysocko, Rokitnica, Kozów, Pyskowice, Wyskok, Nowa Wieś Złotoryjska
8 kwietnia 2011 r. - Podolany, Brennik, Gierałtowiec, Lubiatów, Ernestynów, Kopacz
Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji !!!

Zebranie na Kopaczu

W dniu 31.03.br. o godz. 1800 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopacz odbędzie się zebranie mieszkańców. Wszystkich mieszkańców serdecznie zaprasza sołtys wsi.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” serdecznie zaprasza osoby, które są rolnikami (małżonkiem lub domownikiem), są pełnoletnie i nie ukończyły 60 roku życia, zamieszkują obszar Partnerstwa Kaczawskiego, tzn. gmina: Bolków (bez miasta Bolków), Krotoszyce, Wojcieszów, Złotoryja, Mściwojów, Męcinka, Paszowice, Pielgrzymka, Świerzawa, Wądroże Wielkie oraz Zagrodno, zapraszamy do udziału w szkoleniu przygotowującym do złożenia wniosku do Lokalnej Grupy Działania w zakresie działania Osi 4 Leader działanie 4.1/413 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Czytaj więcej: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Informacja dla hodowców

    W związku z pismem Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii informujuemy, że:
- zgodnie z art. 42 ust. 1a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 213 poz. 1342 z późn. zm.)
"Posiadacz zwierząt gospodarskich natychmiast informuje powiatowego lekarza weterynarii o kazdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz"
Kto uchyla się od obowiązku informowania powiatowego lekarza weterynarii o kazdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny (art. 85 ust.1 pkt 2b w/w ustawy)