Fundusze Zewnętrzne

Utworzenie Regionalnej Izby Pamięci w Prusicach

 
Loga do PROW
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja pn. Utworzenie Regionalnej Izby Pamięci w Prusicach mająca na celu podniesienie atrakcyjności Krainy Wygasłych Wulkanów poprzez utworzenie regionalnej Izby Pamięci w Prusicach współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wartość realizowanej operacji 18 372,20 zł, w tym ze środków EFRROW 17 615,00zł.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Partnerstwo Kaczawskie.