Fundusze Zewnętrzne

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu poprzez utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Prusicach

 
alt         alt       logo partnerstwo kaczawskie      alt                       
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Gmina Złotoryja informuje, iż rozpoczyna rzeczową realizację operacji typu „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu poprzez utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Prusicach. Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w regionie poprzez utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Prusicach. Strefa wypoczynku składać się będzie z dwóch części użytkowych: punktu informacyjno-postojowego (infrastruktura turystyczna) i plenerowej siłowni fitness (infrastruktura rekreacyjna) Punkt informacyjno-postojowy - to miejsce przeznaczone dla turystów, w tym również dla lokalnej społeczności. Miejsce to zostanie utwardzone, odwodnione i wyposażone: w 2 stojaki na rowery; dużą tablicę informacyjną; ławo-stół; ławkę, kosz na śmieci Plenerowa siłownia fitness - to miejsce przeznaczone głównie dla lokalnej społeczności, w tym również dla turystów. Miejsce to zostanie utwardzone, odwodnione i wyposażone: w 4 urządzenia do ćwiczeń fitness; 4 ławki i 2 kosze na śmieci. Punkt położony będzie w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy wiejskiej, remizy OSP, placu zabaw i kościoła parafialnego. Zainstalowane tu urządzenia służyć będą zaspakajaniu potrzeb rekreacyjnych lokalnej społeczności.
Całkowita wartość projektu: 114.116,74
Dofinansowanie: 72.612,00 PLN