Gospodarka i inwestycje

Poniżej przedstawiamy oferty inwestycyjne zlokalizowane na terenie Gminy Złotoryja - ZOBACZ
Plany inwestycyjne gminy Złotoryja na lata 2009 - 2010

Przemysł na terenie Gminy zlokalizowany jest głównie w obrębie Wilkowa, gdzie znajdują się dwie kopalnie bazaltu (przedsiębiorstwa te wprowadzają nowoczesne technologie wydobycia, dlatego też stopień oddziaływania na środowisko jest minimalny) oraz na terenie obrębu Wilków, gdzie na terenie byłej kopalni "Lena" utworzono kilkadziesiąt zakładów produkcyjnych.

Strategia Rozwoju Gminy Złotoryja jest zbieżna ze Strategią Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego. Jej główne cele i dążenia zostały opisane poniżej:

Plan Urządzeniowo-Rolny dla całego terenu gminy Złotoryja znajduje się obecnie w fazie opracowywania.

Gmina jest w trakcie opracowywania planów rozwoju wsi dla poszczególnych wsi wchodzących w skład gminy.
Jest to jednak zadanie, którego termin realizacji nie jest krótki.
Na dzien dzisiejszy gotowe już są plany odnowy miejscowości dla :