Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U z 2017 r., poz. 1824), organy administracji publicznej zobowiązane są do zapewnienia osobom głuchym lub głuchoniewidomym bezpłatnego dostępu do usług tłumacza migowego przy załatwieniu spraw urzędowych.

Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby  niepełnosprawne w rozumieniu stawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426).

Aby skorzystać z pomocy    należy zgłosić zamiar skorzystania z pomocy  co najmniej na 3 dni przed wizytą w Urzędzie Gminy Złotoryja od poniedziałku do piątku w godz.  7.30 do 15.30. – z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie to powinno być dokonane w jednej z następujących form:
- poczta elektroniczna Urzędu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- faks: 76 8788 716,
- telefonicznie: 76 8788 700,
- skrzynka podawcza na elektronicznej platformie usług administracji publicznej e-PUAP,
- w formie papierowej złożone w sekretariacie Urzędu.