alt


Poniżej kilka zdjęć z realizacji projektu:


 
       Gmina Złotoryja zakończyła inwestycję pn Budowa ujęcia wody i zakładu uzdatniania wody w miejscowości Gierałtowiec współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wyniosła 2.096.588,68 PLN. Dofinansowanie w/w inwestycji wynosi 1.708.871.41 PLN co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Nowo wybudowana stacja uzdatniania będzie służyć mieszkańcom trzech miejscowości gminy, a doraźnie uzupełniać będzie niedobory wody w północnej jej części.