30 kwietnia br. (piątek) wyrusza
V Rajd Rowerowy „Szlakiem Źródlanym”
Jerzmanice-Zdrój – Rokitnica - Rzymówka

 

            Wielką postacią w historii Śląska i Ziemi Złotoryjskiej jest Jadwiga Śląska. Nawet ci, którzy się do niej uczciwie modlą, nie potrafią wiele o niej powiedzieć – najczęściej wiedzą tylko, ze pochodziła z Niemiec, a i to jest niedokładne, gdyż chodzi o Bawarię. Umykają naszej uwadze rzeczy najistotniejsze: za jakie zalety serca i umysłu została wyniesiona na ołtarze, dlaczego jest „Śląską Jadwigą”. Zapomnieliśmy, lub zgoła nie wiedzieliśmy, że jest ona świętą-matką, że była żoną najwybitniejszego księcia Śląska Henryka I Brodatego, a w następstwie matką m.in. jednego z najdzielniejszych polskich książąt, który stawił czoła Mongołom pod Legnicą (9 IV 1241) – Henryka II Pobożnego. Śląsk stał się dla Jadwigi jej drugą, a praktycznie pierwszą ojczyzną. Całą narodowościową mieszaninę ludności Śląska traktowała jednakowo.

Wielkość Jadwigi, naszej Śląskiej Matki Teresy oraz te trzy źródełka zrodziły pomysł wyznaczenia nowego szlaku turystycznego między Jerzmanicami Zdrojem, Rokitnicą i Rzymówką, (15,5 km). Nazwano go „SZLAKIEM ŹRÓDLANYM”. Na niektórych odcinkach pokrywa, lub krzyżuje, się on z innymi szlakami, lecz jako całość stanowi nowość turystyczną – ale nie tylko turystyczną. Z uwagi na walory krajobrazowo-historyczne może być wykorzystany (tak, jak ścieżka św. Jadwigi) jako ścieżka dydaktyczna; pomocny może być wydany przez Urząd Gminy informator – folder o szlaku.

            I Rajd Rowerowy zaplanowano na 21 IV 2006r, II na 20 IV 2007r. nieprzypadkowo. Prawie dokładnie 2 lata temu, 19 IV 2005 r., pracownicy UG, członkowie TMZZ oraz mieszkańcy Rzymówki przygotowując się do uroczystości tysiąclecia wsi posadzili na zboczu prasłowiańskiego grodziska (IX/X w.) dęby milenijne  oraz ozdobne krzewy. Wówczas zakiełkowała po raz pierwszy myśl, że nie może to być tylko jednorazowa akcja, nie powinno to być jedynie zerwanie się ze snu mieszkańców wsi, lecz stałe przebudzenie ich. Tylko cykliczne, rytmicznie powtarzające się imprezy mogą taką rolę spełnić. I tak doczekaliśmy się V edycji Rajdu.

            V Rajd rozpocznie się przy źródełku w Jerzmanicach Zdroju o godz. 9-tej.     Wzdłuż Kaczawy kolumna rajdowa w spacerowym tempie przesunie się w kierunku Złotoryi, a następnie przez Kopacz dotarze do V Kamienia przy ścieżce św. Jadwigi przy polnej drodze. Tu uczestnicy wysłuchają informacje o Jadwidze, o ścieżce św. Jadwigi – o koncepcji jej powstania i obecnym wykorzystywaniu. Stąd już tylko skok do źródełka w Rokitnicy, u podnóża ruin zamku.

            Źródełko rokitnickie nie ma tak efektownej obudowy jaką widzieliśmy w Jerzmanicach-Zdroju lub zobaczymy w Rzymówce. Oznacza go, na razie wpuszczony w ziemię głaz. Aby upamiętnić I RR, a także lepiej oznaczyć (opisać) to miejsce opiekunowie grup oraz wyznaczeni przez nich uczestnicy, przy pomocy szablonu oraz sprayu, nanieśli na ten głaz następujący napis (po jednej literce każdy z uczestników):

 1211
HEDWIGSQUELLE
ŹRÓDEŁKO ŚW. JADWIGI
2006

         Spod tego źródełka, kolumna wyruszy przez Kozów i Wysocko do Rzymówki. Pierwszym przystankiem w Rzymówce będzie budynek po byłej szkole, obecnie świetlica wiejska. Spotkanie w tym miejscu także nie będzie przypadkowe. Tu bowiem, dzięki wspólnym staraniom Urzędu Gminy Złotoryja i Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej na podstawie materiału archeologicznego wydobytego na grodzisku w Rzymówce, a zgromadzonego w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego wykonano fotogramy tych archiwaliów – wszystkie pochodzą z X i XI w.   Maria Leśna - Wójt Gminy Złotoryja oraz sołtys Władysław Lizoń, dokonując otwarcia tej wartościowej wystawy dokonali zarazem otwarcia IZBY REGIONALNEJ w Rzymówce, ponieważ ta ekspozycja pozostała tu na stałe i będą ją zwiedzać wszystkie grupy wycieczkowe oraz indywidualni turyści. Na tle tych eksponatów łatwiej wysłuchać informacji o grodzisku. Swój pobyt w tej nowej Izbie Regionalnej rajdowicze zakończą wpisem do założonej na tę okoliczność kroniki.

            Izbę dzieli od grodziska i źródełka już tylko 200m. Kolejne grupy dotrą do źródełka, obelisku milenijnego, dębów tysiąclecia z informacjami o ich patronach, wreszcie sforsują podejście, aby za moment znaleźć się w potężnej niecce słowiańskiego grodziska. Tu, oprócz nowych wrażeń, czekają na uczestników rajdu przygotowane ognisko, kiełbaski, napoje. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat udziału w V RR, który będzie uprawniał do otrzymania turystycznej „Odznaki Jadwiżańskiej”.