Komisja Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Budownictwa i Spraw Mieszkaniowych

Nadzorująca realizację budżetu gminy, inwestycji, prac remontowych, porządkowych, rozwoju usług przez podmioty gospodarcze i sprawy mieszkaniowe.

 1. Kret Marian - Przewodniczący
 2. Przemysław Siudak - zastępca przewodniczącego
 3. Rygielski Ernest
 4. Dolata Bogusław
 5. Wrutniak Ryszard
 6. Piechowicz Joanna
 7. Choczaj Paweł
 8. Pilich-Zaremba Magdalena
 9. Janiec Edward
 10. Pawlus Jarosław

PLAN PRACY KOMISJI - Pobierz


Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

Nadzorująca gospodarkę gruntami, produkcję rolną, ochronę środowiska, bezpieczeństwo, porządek publiczny, stan dróg i ochronę przeciwpożarową.

 1. Janiec Edward - Przewodniczący  
 2. Pawlus Jarosław - zastępca przewodniczącego
 3. Kret Marian
 4. Siudak Przemysław
 5. Wrutniak Ryszard
 6. Kuśnierz Katarzyna
 7. Majchrowski Dariusz
 8. Gaweł Mirosław
 9. Rygielski Ernest

PLAN PRACY KOMISJI - Pobierz


Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i do Spraw Rodziny

Nadzorująca działalność oświaty, jednostek kultury, sportu, zdrowia i opieki społecznej oraz pomocy rodzinie.
 1. Choczaj Paweł - Przewodniczący
 2. Dolata Bogusław - zastępca przewodniczącego
 3. Wrutniak Ryszard
 4. Piechowicz Joanna
 5. Kuśnierz Katarzyna
 6. Pilich-Zaremba Magdalena
 7. Stemplowski Mariusz
 8. Gaweł Mirosław

PLAN PRACY KOMISJI - Pobierz


Komisja Rewizyjna

Kontrolująca działalność wójta gminy, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy w następującym składzie:

 1. Majchrowski Dariusz- Przewodniczący     
 2. Stemplowski Mariusz - zastępca przewodniczącego
 3. Pawlus Jarosław
 4. Rygielski Ernest

PLAN PRACY KOMISJI - Pobierz


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

 1. Pilich-Zaremba Magdalena - Przewodnicząca    
 2. Stemplowski Mariusz - zastępca przewodniczącego
 3. Majchrowski Dariusz