POMOC UKRAINIE

Informacje dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi

 
Wszelkie informacje w tej sprawie - Kliknij tutaj

Nowe informacje - stan prawny na 17.03.2022r.

 
Ulotka UA 17.03Ulotka PL 17.03

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł przyznawane dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz na opłaty mieszkaniowe.
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
Przedmiotowe świadczenie wypłacane będzie przez tut. ośrodek pomocy społecznej po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa.
Druki wniosków o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego są do pobrania w siedzibie ośrodka pomocy lub KLIKNIJ TUTAJ

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

 

Urząd Gminy Złotoryja informuje, że od 21 marca br. w pok. nr 6 można będzie składać wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polski w związku z działaniami wojennymi.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Wysokość świadczenia ustalona jest w kwocie 40 zł za osobę dziennie za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia od dnia przyjęcia obywatela Ukrainy do dnia złożenia wniosku na zasadzie refundacji. Wniosek można złożyć jednorazowo po upływie okresu zakwaterowania lub sukcesywnie (np. co 2 tygodnie). Urząd Gminy rozpatruje wnioski najpóźniej w ciągu 30 dni.
Wniosek wraz z kartami osoby przyjętej (kartę należy wypełnić dla każdej przyjętej osoby).

Wniosek o świadczenie pieniężne
Karta osoby

PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY PRZYBYŁYCH DO POLSKI PO 24.02.2022 r.

 
Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatele Ukrainy będą mogli wystąpić w Polsce o nadanie numeru PESEL. Proces rejestracji rusza w najbliższą środę (16 marca).
Obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju.
Gdzie po numer PESEL?

Czytaj więcej: PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY PRZYBYŁYCH DO POLSKI PO 24.02.2022 r.

Uchodźcy przyjmowani przez osoby prywatne - informacje

 

Drodzy Mieszkańcy, jeśli przyjęliście pod swój dach Uchodźców z Ukrainy bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi na załączonych formularzach. Zgłoszenie jest warunkiem koniecznym do objęcia pomocą instytucjonalną.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi,
al. Miła 4,
59-500 Złotoryja,
tel. 76/ 87 83-021
Formularze prosimy wypełniać drukowanymi literami - jeśli to możliwe w języku polskim.

Formularz rejestracyjny uchodźcy
Deklaracja dla przyjmujących uchodźców na zakwaterowanie prywatne