Urząd Gminy

Sekretarz

 
Sekretarz

Janina Ziółek

Przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków  codziennie w godzinach urzędowania.
Ze wzgędu na zagrożenie zakażenia koronawirusem wymagana jest wcześniejsza telefoniczna rezerwacja wizyty (tel. 76 8788722)

Jednostki organizacyjne

 

Wykaz jednostek organizacyjnych:

  1. Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Złotoryja w Jerzmanicach-Zdrój.
  2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z zsiedziba w Wilkowie-Osiedlu.
  3. Szkoła Podstawowa w Gierałtowcu.
  4. Szkoła Podstawowa w Rokitnicy.
  5. Szkoła Podstawowa w Wilkowie-Osiedlu.
  6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi.
  7. Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z siedzibą w Gierałtowcu.

 

Wzory formularzy

 

Podatki

Druki wraz z załącznikami - aktualne od dnia 01.07.2019r. - pliki w formacie pdf

DN-1 Podatek od nieruchomości osoby prawne - [POBIERZ]  

IN-1 Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - [POBIERZ]

DR-1 Podatek rolny osoby prawne - [POBIERZ]

IR-1 Podatek rolny osoby fizyczne - [POBIERZ]

DL-1 Podatek leśny osoby prawne - [POBIERZ]

IL-1 Podatku leśny osoby fizyczne - [POBIERZ]

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych - [POBIERZ - plik pdf]

DT-1a Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - [POBIERZ - plik pdf]


Gospodarka odpadami (nowe obowiązujace od 01.01.2020r)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych - [POBIERZ - plik pdf]  lub edytowalny [POBIERZ - plik doc]               

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości nie zamieszkałych - [POBIERZ - plik pdf] lub edytowalny [POBIERZ - plik doc]                  

 

Ewidencja Ludności

Zgłoszenie pobytu czasowego -  [POBIERZ] wersja PDF

Zgłoszenie pobytu stałego - [POBIERZ] wersja PDF

Wniosek o wydanie dowodu osobistego - [POBIERZ] wersja PDF

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - [POBIERZ] wersja PDF

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego - [POBIERZ] wersja PDF

Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej - [POBIERZ] wersja PDF

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwajacego dłużej niż 6 miesięcy - [POBIERZ] wersja PDF

 Nadanie numeru PESEL - [POBIERZ]


Budownictwo

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy  - [POBIERZ]

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - [POBIERZ]

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  - [POBIERZ]

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  - [POBIERZ]

Wniosek o zajęcie pasa drogowego - [POBIERZ]

Wniosek o warunki zjazdu -
[POBIERZ]

Wniosek o uzgodnienie ogrodzenia -
[POBIERZ]

Wniosek o uzgodnienie infrastruktury -
[POBIERZ]


Pracownicy młodociani

Informacje ogólne - PRZECZYTAJ KONIECZNIE

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia - [POBIERZ]

Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym - [POBIERZ]

Oświadczenie o poniesionych kosztach - [POBIERZ]

Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis - [POBIERZ]

Formularz pomocy de minimis - [POBIERZ]

Inne


Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - [POBIERZ]

Wniosek - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - [POBIERZ]


Oferta realizacji zadania publicznego (na rok 2020) - [POBIERZ]

Umowa o realizację zadania publicznego - [POBIERZ]

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - [POBIERZ]

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego art. 19a - [POBIERZ]

Uproszczone sprawozdanie art. 19a zadanie publiczne - [POBIERZ]

Aneks do kosztorysu pod umowę (rok 2013) - [POBIERZ]

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Złotoryja podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działajacym w celu osiągnięcia zysku - [POBIERZ]   cała uchwała Rady Gminy wraz z załącznikami

Fundusz sołecki 2015 - zarządzenie wraz z załacznikami - [POBIERZ]Sołtysi

 

WYKAZ SOŁTYSÓW W GMINIE ZŁOTORYJA WYBRANYCH W 2019 r.

Lp. Sołectwo  Imię i nazwisko sołtysa
1   Brennik   Tadeusz Kuriata
2   Gierałtowiec   Bogusław Dolata
3   Jerzmanice Zdrój   Edward Janiec
4   Kopacz   Iwona Tyńska
5   Kozów   Roman Leśny
6   Leszczyna   Mariusz Dudek
7   Lubiatów   Elżbieta Posmyk
8   Laźniki   Regina Popielarz
9   Nowa Wieś Złotoryjska   Anna Mrozek
10   Podolany   Czesław Pawlus
11   Prusice   Kazimierz Gregulski
12   Pyskowice   Tadeusz Landeburski
13   Rokitnica   Barbara Cich-Słońska
14   Rzymówka   Stefan Serediuk
15   Sępów   Michał Behnke
16   Wilków   Joanna Traczyk
17   Wyskok   Tadeusz Chmielowski
18   Wysocko   Andrzej Całkowski
19   Ernestynów Osiedle   Lesław Domański
  - przewodnicząca Zarządu Osiedla
20   Wilków Osiedle   Elżbieta Banaszyńska
  - przewodnicząca Zarządu Osiedla