Aktualności Aktualności


Remont drogi powiatowej nr 2617D wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego w m. Ernestynów

 
Gmina Złotoryja otrzymała środki w ramach III edycji Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 4.999.960,00zł. Nabór skierowany był do gmin, w których funkcjonowały niegdyś Państwowe Gospodarstwa Rolne.
Gmina złożyła dwa wnioski w naborze na: Remont drogi powiatowej w m. Ernestynów – wniosek do 5 mln zł oraz na „Budowę świetlicy wiejskiej w Podolanach”- wniosek do 2 mln. W tej edycji przydzielono nam środki z wyższej puli i zostaną one przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Remont drogi powiatowej nr 2617D wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego w m. Ernestynów”. Remont obejmuje drogę powiatową nr 2617D relacji Gierałtowiec – dr wojewódzka Nr 364 na długości ok. 2,8 km. Przedmiotem inwestycji jest również budowa chodnika wzdłuż części remontowanej drogi o dł. ok. 0,5km wraz z budową oświetlenia ulicznego z energooszczędnym oświetleniem LED.

Przebudowa dróg gminnych - Polski Ład

 
voucher polski lad 2
Gmina Złotoryja otrzymała środki w ramach II edycji Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 4 999 850,00 zł
Środki zostaną przeznaczone na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Złotoryja

Brak wody - Gierałtowiec, Brennik, Lubiatów

 
W związku awarią sieci wodociągowej w miejscowości GIERAŁTOWIEC, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu informuje, że w dniu 04.08.2022r., nastąpiła przerwa w dostawie wody w miejscowościach: GIERAŁTOWIEC, BRENNIK, LUBIATÓW, KWIATÓW I CZERWONY KOŚCIÓŁ.
Przewidywany powrót wody w miejscowościach: GIERAŁTOWIEC, LUBIATÓW, KWIATÓW I CZERWONY KOŚCIÓŁ około godz. 12:00. Natomiast w miejscowości BRENNIK około godz. 17:00.

Za utrudnienia przepraszamy

Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Wilków-Osiedle

 
voucher polski lad 1
Gmina Złotoryja otrzymała środki w ramach Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 9 025 000,00. Środki zostaną przeznaczone na budowę i modernizację infrastruktury wodnej w miejscowości Wilków-Osiedle. To kluczowa inwestycja dla mieszkańców Wilkowa-Osiedla i Gminy Złotoryja.
W dniu 22.06.2022 zawarto umowę na realizację inwestycji z firmą TECH-MET Sp. z o.o.
Planowana data zakończenia inwestycji 30.06.2024

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

 
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.07.2022r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnosląskiego nr I-Pe-8/19 ustalajacej lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. : "Budowa linii 400kV Mikułowa-Czarna". - Zobacz obwieszczenie.

Podkategorie


  • Linki ( Liczba artykułów: 2 )
    Linki do stron internetowych instytucji, organizacji, klubów itp.