Statut Gminy Złotoryja do pobrania jako plik WORD'a

Uchwała Nr V/37/2003 - POBIERZ PLIK

Rozstrzygnięcie nadzorcze - Pobierz plik

Zmiana uchwały dot. Statutu Gminy Złotoryja - Uchwała XLII/458/2018 - Pobierz plik

Gmina Złotoryja jest organem prowadzącym dla Szkół Podstawowych w: Gierałtowcu, Rokitnicy i Wilkowie-Osiedlu, które z dniem 1 września 2017r. z mocy prawa stały się szkołami ośmioklasowymi. Zgodnie natomiast z uchwałą Nr XXVI/290/2017 Rady Gminy Złotoryja z dn.30.03.2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego do struktury Szkoły Podstawowej w Wilkowie-Osiedlu włączone zostało Gimnazjum w Wilkowie-Osiedlu, a do struktury Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu włączone zostało Gimnazjum w Lubiatowie. Klasy gimnazjalne funkcjonowały do końca roku szkolnego 2018/2019. We wszystkich szkołach podstawowych znajdują się również punkty i oddziały przedszkolne.
Podstawowe dane:
Szkoła Podstawowa w Gierałtowcu - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. strona internetowa: www.spgieraltowiec.edupage.org , tel. 76 8781 523 Dyrektorem szkoły jest Pani Dorota Wilk
Szkoła Podstawowa w Rokitnicy - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. strona internetowa: https://sprokitnica.edupage.org/, tel. 76 8783 122 Obowiązki Dyrektora szkoły jest Katarzyna Kądzielska
Szkoła Podstawowa w Wilkowie-Osiedlu - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.spwilkow-osiedle.edupage.org, tel. 76 8783 272 Dyrektorem szkoły jest Pani Bożena Buzała

Szkoła Podstawowa w Gierałtowcu
Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu Gmina Złotoryja przejęła z dniem 1 stycznia 1996r. na podstawie art.104 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)
Na podstawie uchwały nr VII/83/99 Rady Gminy w Złotoryi z dnia 15 marca 1999r. z dniem1 września 1999r, przekształcono Szkołę Podstawową w Gierałtowcu o strukturze organizacyjnej klas I-VIII w sześcioletnia szkołę podstawową o strukturze klas I-VI.
Od 1 września 1999r. utworzono Zespół Szkół w Gierałtowcu ( uchwała nr VII/88/99 z dnia 15 marca 1999r.) w skład którego weszła:
> Szkoła Podstawowa w Gierałtowcu (utworzone uchwałą nr VII/82/99 Rady Gminy w Złotoryi z dnia 15 marca 1999r.)
> Gimnazjum w Gierałtowcu (utworzone uchwałą nr VII/823/99 Rady Gminy w Złotoryi z dnia 15 marca 1999r.)
Po rozwiązaniu Zespołu Szkół w Gierałtowcu ( z dniem 1 września 2001r. uchwała nr XXIV /284/2001r. Rady Gminy w Złotoryi z dnia 23 lutego 2001r.) Szkoła Podstawowa w Gierałtowcu działa jako samodzielne jednostka organizacyjna.
Z dniem 1 września 2017r. Szkoła Podstawowa w Gierałtowcu z mocy prawa stała się szkołą ośmioklasową. Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/290/2017 Rady Gminy Złotoryja z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego do szkoły zostało włączone Gimnazjum w Lubiatowie. Klasy gimnazjalne II i III kontynuują tutaj naukę do czasu jej zakończenia, tj do 31.08.2019r.
Aktualnie obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Brennik, Ernestynów, Gierałtowiec, Lubiatów, Kwiatów, Nowa Wieś Złotoryjska, Podolany, Pyskowice, Wyskok.
Kontakt: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. strona internetowa: https://spgieraltowiec.edupage.org/ Dyrektorem szkoły jest Pani Dorota Wilk. Tel. 76 8781523

Szkoła Podstawowa w Rokitnicy
Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rokitnicy Gmina Złotoryja przejęła z dniem 1 stycznia 1996r. na podstawie art.104 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)
Na podstawie uchwały nr VII/85/99 Rady Gminy w Złotoryi z dnia 15 marca 1999r. przekształcono Szkołę Podstawową w Rokitnicy o strukturze organizacyjnej klas I-VIII w sześcioletnia szkołę podstawową o strukturze klas I-VI(z dniem 1 września 1999r.).
Z dniem 1 września 2017r. SP w Rokitnicy z mocy prawa stała się szkołą ośmioklasową.
Do obwodu szkoły należą miejscowości: Kopacz, Kozów, Łaźniki, Rokitnica, Rzymówka, Wysocko.
Kontakt: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. strona internetowa: https://sprokitnica.edupage.org/l Dyrektorem szkoły jest Katarzyna Kądzielska. Tel. 76 8783122

Szkoła Podstawowa w Wilkowie-Osiedlu
Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Wilkowie-Osiedlu Gmina Złotoryja przejęła z dniem 1 stycznia 1996r. na podstawie art.104 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)
Na podstawie uchwały nr VII/86/99 Rady Gminy w Złotoryi z dnia 15 marca 1999r. z dniem 1 września 1999r, przekształcono Szkołę Podstawową w Wilkowie-Osiedlu o strukturze organizacyjnej klas I-VIII w sześcioletnia szkołę podstawową o strukturze klas I-VI.
Od 1 września 1999r. Szkoła Podstawowa w Wilkowie-Osiedlu została połączona wraz z Gimnazjum w Wilkowie-Osiedlu w Zespół Szkół w Wilkowie-Osiedlu ( uchwałą nr VII/89/99 Rady Gminy w Złotoryi z dnia 15 marca 1999r.)
Jako samodzielna jednostka organizacyjna Szkoła Podstawowa w Wilkowie-Osiedlu ponownie działa od dnia 1 września 2001r. w związku z rozwiązaniem Zespołu Szkół uchwałą nr XXIV/284/2001 Rady Gminy w Złotoryi z dnia 23 lutego 2001r.
Z dniem 1 września 2017r. Szkoła Podstawowa w Wilkowie-Osiedlu z mocy prawa stała się szkołą ośmioklasową. Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/290/2017 Rady Gminy Złotoryja z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego do szkoły zostało włączone Gimnazjum w Wilkowie-Osiedlu. Klasy gimnazjalne II i III kontynuują tutaj naukę do czasu jej zakończenia. Aktualnie obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Jerzmanice-Zdrój, Leszczyna, Prusice, Sępów, Nowa Ziemia, Wilków, Wilków-Osiedle.
Kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , strona internetowa: http://www.spwilkow-osiedle.edupage.org/ Dyrektorem szkoły jest Pani Bożena Buzała Tel.76 8783272

Turystyka jest jednym z kierunków rozwoju gminy. Najlepsze warunki do rozwoju turystyki posiada południowa część gminy leżąca częściowo w otulinie Parku Krajobrazowego "Chełmy".
W miejscowości Leszczyna znajdują się dwa pomniki przyrody nieożywionej "Ciche Szczęście" i "Wapień Niecki Leszczyny".

Pierwszy z nich to obiekt o unikalnym znaczeniu naukowym, dydaktycznym i dokumentalnym. Jest to odsłonięcie osadowych skał miedzionośnych cechsztynu (górny perm) w nieczynnej kopalni odkrywkowo - głębinowej.

Drugi to interesujące odsłonięcie wapieni i dolomitów o długości 120m i wysokości do 8m w sąsiedztwie zabytkowych bliźniaczych pieców wapienniczych. Od 2000r. odbywa się tutaj plenerowa impreza "Dymarki Kaczawskie" poświęcona kultywowaniu tradycji górniczo-hutniczych tego regionu.
Na kanwie zdobytych doświadczeń i bogato udokumentowanej historii zrodził się pomysł utworzenia w Leszczynie Skansenu Miasteczka Górniczo-Hutniczego. Marzenia zmaterializowały się i w maju 2012r. odbędzie się otwarcie Skansenu. Przestępując jego piękne piaskowe mury można będzie odbyć swoista podróż w czasie, przenieść się klimat średniowiecznej epoki, zwiedzając: Izbę Tradycji Górniczych, stanowiska starych, ginących zawodów i rzemiosł oferujących pokazy i warsztaty (kowal, hutnik, ceramik, piekarz, młynarz, papiernik, szlifierz kamieni, rzeźbiarz w drewnie i w kamieniu, browarnik, zielarz, wikliniarz itp.), a także obserwując spust miedzi z pokazowych makiet pieców do wytopu rud miedzi. Centrum skansenu stanowią odrestaurowane piece dymarkowe oraz piękny budynek, w którym mieszczą się sale wykładowe i seminaryjne, karczma górnicza i sala rycerska, hotel. W skansenie odbywać się będą zajęcia edukacyjne dla uczniów, stąd sala ze stanowiskami komputerowymi i laboratorium przyrodniczo-geologiczne, które przystosowane będzie m.in. do przeprowadzania badań wody, gleby, powietrza, roślin, skał i minerałów. Na terenie miasteczka znajduje się również zadaszona estrada oraz wiaty biwakowe umożliwiające organizację pikników i imprez plenerowych. www.dymarkikaczawskie.pl/

A tu kilka zdjęć z uroczystego otwarcia skansenu - maj 2012r.

Ponadto w celu bliższego poznania walorów historycznych i dydaktycznych tego terenu samorząd gminny sfinansował prace związane z utworzeniem ścieżki przyrodniczo - kulturowej "Synklina Leszczyny". Spacerując wytyczonym szlakiem obserwować można unikalne gatunki roślin, a także zgłębiać wiedzę na temat kwitnącego tutaj niegdyś górnictwa i hutnictwa miedzi. Służą temu licznie umiejscowione tablice informacyjne oraz zachowane zabytki.
Synklina Leszczyny Ścieżka liczy ok. 3 km długości i 17 stanowisk obserwacyjnych oznaczonych tablicami w terenie. Spacerując wytyczonym szlakiem obserwować można unikalne gatunki roślin, a także zgłębiać wiedzę na temat kwitnącego tutaj niegdyś górnictwa i hutnictwa miedzi. Służą temu licznie umiejscowione tablice informacyjne oraz zachowane zabytki. Dla uczniów ma szczególne znaczenie dydaktyczne i wychowawcze oraz stanowi doskonałą ilustrację do nabytych wiadomości z geografii i historii . Trasa rozpoczyna się przy piecach bliźniaczych w Leszczynie i w tym miejscu się kończy. Ponieważ trasa stanowi pętlę, jej zwiedzanie można rozpocząć w dowolnym punkcie, jednakże ze względu na to, że poszczególne stanowiska często stanowią kontynuacje poprzednich, wskazane jest, aby trasę ścieżki rozpoczynać przy piecach bliźniaczych i kontynuować wg jej numerycznych stanowisk obserwacyjnych.

alt

 

Dnia 21 września 2007r. Nadleśnictwo Złotoryja oddało do użytku Ścieżkę Przyrodniczo-Kulturową "Żelazny Krzyż". Ścieżka zlokalizowana jest na terenie Leśnictwa Wilków. Jej szlak wiedzie na wzniesienie, na którym znajduje się Żelazny Krzyż i dalej leśnymi ścieżkami oprowadza po malowniczych zakątkach wilkowskiego lasu. Przemierzając leśne dukty możemy poszerzyć swoją wiedzę na temat flory i fauny leśnej, a także poznać tajemnicę Żelaznego Krzyża. Te i inne ciekawostki znajdziemy na 12 tablicach/przystankch:

 1. Tablica informacyjna.
 2. Moje Nadleśnictwo.
 3. Funkcje lasu.
 4. Żelazny Krzyż.
 5. Kto mieszka w naszych lasach.
 6. Budowa lasu.
 7. Gatunki drzew.
 8. Dąb chrzcielny.
 9. Zagospodarowanie turystyczne lasu.
 10. Jak nie zbłądzić w lesie.
 11. Fazy rozwojowe lasu.
 12. Śmieci potrzebują mnóstwo czasu.
Ścieżka Wzgórze Zamkowe w Rokitnicy
Opis

Rezerwat Wilcza Góra  utworzony dla ochrony oryginalnego układu słupów bazaltowych przypominających płatki róży. Kamieniołom, który eksploatował bazalt z komina wulkanu trzęsącego okolicą zaledwie 17 mln lat temu, odsłonił niezwykłej urody skały. To wyniosłe wzgórze (367m) kryje w sobie nie tylko wartości geologiczne, ale również cenne rośliny ciepłolubne. Legenda mówi o wielkich skarbach ukrytych w pobliżu przez zbójnika Czarnego Krzysztofa.. Do dziś w pobliżu przy zielonym szlaku znajdują się trzy piękne jaskinie piaskowcowe – Skalny Wodospad, Wilcza i Niedźwiedzia Jama. Dotrzeć tu można zielonym szlakiem spacerowym od Złotoryi przez Jerzmanice lub od Wilkowa.


Ścieżka św. Jadwigii
– ścieżka o charakterze dydaktycznym, kontemplacyjnym i turystycznym. Pomysłodawcą i organizatorem jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej przy pomocy władz samorządowych i społeczności lokalnej. Trasa ma 6 km i wiedzie ze Złotoryi - spod kościoła św. Jadwigi – gdzie ustawiono pierwszy kamień medytacyjny. W sumie, wzorując się na „drodze Św. Jadwigi” w Oerlinghausen (Niemcy), postawiono na trasie 7 kamieni, na każdym z nich umieszczono w trzech językach, jakimi posługiwała się Jadwiga: polskim, niemieckim i łacińskim, hasła – cnoty teologiczne, którym hołdowała. Specyficzny jest kamień siódmy, na wzgórzu zamkowym w Rokitnicy, gdyż powstał z połączenia kamieni z Andechs – miejsca urodzenia św. Jadwigi, kamieni z Trzebnicy, gdzie zmarła i została pochowana oraz kamieni z ruin zamku w Rokitnicy.
I kamień – skwer przy kościele św. Jadwigi w Złotoryi – WIARA – GLAUBE – FIDES
II kamień – skwer naprzeciw cmentarza w Złotoryi – NADZIEJA – HOFFNUNG – SPES
III kamień – skwer przy alejce do strzelnicy w Złotoryi – MIŁOŚĆ – LIEBE – AMOR
IV kamień – krzyż drewniany na Kopaczu – UMIAR – MASS – MODERATIO V kamień – polna droga między Kopaczem a Rokitnicą – ROZTROPNOŚĆ – KLUGHEIT – PRUDENTIA VI kamień – wjazd do Rokitnicy – SPRAWIEDLIWOŚĆ – GERECHTIGKEIT – IUSTITIA VII kamień – wzgórze zamkowe w Rokitnicy – ODWAGA – TAPFERKEIT – VIRTUS

Szlak Źródlany - szlak wiedzie przez miejscowości, w których wedle ustnej tradycji znajdują się „źródełka św. Jadwigi” Jerzmanice-Zdrój – Rokitnica – Przymówka. Trasa rajdu wynosi 15,5 km i jest oznakowany. Od 2006r. organizowane są tutaj rajdy rowerowe dla dzieci i młodzieży.
Szczegółowy opis szlaku

Zapraszamy

W południowo - zachodniej części Wilczej Góry (Wilków) utworzono rezerwat geologiczny posiadający duże walory naukowe i dydaktyczne. Obserwować w nim można przekrój komina wulkanicznego. Wydarzenia sprzed kilkunastu milionów lat wiernie dokumentują różne kompleksy skał odsłonięte na ścianach kamieniołomu. Najrzadziej spotyka się jednak koncentrycznie ułożone słupy - tzw. skalne róże. Na północno - wschodniej ścianie centralnej partii Wilczej Góry znajduje się jedna z najpiękniejszych w Polsce i w Europie skalnych róż bazaltowych. Spod rezerwatu rozciągają się interesujące widoki na znaczną część Pogórza i Gór Kaczawskich, Karkonosze, a także Nizinę Śląską.

Przez teren gminy wiodą trzy szlaki turystyczne:

· SZLAK POLSKIEJ MIEDZI (znaki niebieskie) Złotoryja - Rokitnica - Rzymówka - Krotoszyce - Wilczyce - Legnica. Długość szlaku 26 km. Prowadzi on doliną Kaczawy, od Rzymówki widoki na dolinę Kaczawy i Równinę Jawora.

· SZLAK BRZEŻNY (znaki czerwone) Złotoryja - Leszczyna - Stanisławów - Górzec - Jerzyków - Myślibórz - Grobla - Kwietniki - Świny - Bolków. Długość szlaku 40 km. Wiedzie on krawędzią Sudetów związaną z uskokiem brzeżnym sudeckim, liczne wzgórza zabudowane z wulkanicznych bazaltów. Po drodze skały z różnych okresów geologicznych, Park Krajobrazowy "Chełmy". Liczne atrakcje turystyczne m.in. stare piece hutnicze w Leszczynie.

· SZLAK SPACEROWY (znaki zielone) Złotoryja - dolina Kaczawy - dolina Drążnicy (jaskinie pseudokrasowe) - Wilcza Góra - Wilków - Leszczyna - Prusice - Rokitnica. Długość szlaku 19 km. Biegnie malowniczą doliną Kaczawy, u stóp pseudokrasowych jaskiń - pieczar: Wilczej Jamy, Niedźwiedziej Jamy i Skalnego Wodospadu, dalej u podnóża rezerwatu geologicznego "Wilcza Góra". Po drodze stare piece hutnicze, tereny dawnego ośrodka górnictwa miedzi i złota, ruiny zamku Henryka Brodatego w Rokitnicy (tutaj z rąk księcia Złotoryja otrzymała prawa miejskie w 1211r.).

Trasy turystyki rowerowej i pieszej na terenie gminy  (plik jpg)


Gospodarstwo agroturystyczne w Kopaczu

Zobacz także - Gmina wczoraj i dziś