W dniu 30 maja br. na terenie całej gminy (wszystkie miejscowości) przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów wielkogabarytowych (stare meble itp.)
Sprzęt należy wystawić w przeddzień przed budynkami przy drodze głównej biegnacej przez wieś w bezpiecznych miejscach pasa drogowego.
Zbiórka zostanie przeprowadzona przez firmę AGeKo.
UWAGA! Można również wystawić zużyty sprzęt elektroniczny.
Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji.