Stowarzyszenie Kaczawskie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
W VII edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Program adresowany jest do:

  • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (fundacji lub stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS* lub uczniowskie kluby sportowe czy ludowe kluby sportowe zarejestrowane w ewidencji Starosty Powiatowego),
  • grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub  jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, dom kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, urząd gminy.  Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje,  które mają siedzibę w gminach: Bolków, Jeżów Sudecki, Krotoszyce, Męcinka, Mściwojów, Świerzawa, Paszowice, Pielgrzymka, Wojcieszów, Wądroże Wielkie, Zagrodno i Złotoryja – gmina wiejska, oraz planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Łączna pula przeznaczona na granty w 2010 roku wynosi: 29 700 zł

Wniosek w 1  egzemplarzu powinien dotrzeć do siedziby LOKALNEJ ORGANIZACJI GRANTOWEJ do dnia 31 maja 2010 roku na adres: Stowarzyszenie  Kaczawskie, 59-407 Mściwojów 45a. Decyduje data wpływu wniosku do Lokalnej Organizacji Grantowej!
Dodatkowo prosimy o przesłanie wniosków e-mailem na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczenie wersji elektronicznej na płycie CD.

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie VII” można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia Kaczawskiego u pani Beaty Castańeda Trujillo lub pod tel. 76/ 872 87 18.