Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, do Małych Projektów, tj.  operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Całość artykułu czytaj tutaj.