Informacja z działalności Rady Gminy:
za 2011r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2012r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2013r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2014r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2015r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2016r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2017r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2018r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2019r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2020r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2021r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2022r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2023r. - KLIKNIJ TUTAJ

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Budownictwa i Spraw Mieszkaniowych
za 2011r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2012r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2013r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2014r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2015r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2016r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2017r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2018r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2019r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2020r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2021r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2022r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2023r. - KLIKNIJ TUTAJ

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Do Spraw Rodziny
za 2011r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2012r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2013r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2014r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2015r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2016r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2017r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2018r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2019r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2020r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2021r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2022r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2023r. - KLIKNIJ TUTAJ

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
za 2011r - KLIKNIJ TUTAJ
za 2012r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2013r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2014r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2015r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2016r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2017r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2018r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2019r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2020r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2021r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2022r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2023r. - KLIKNIJ TUTAJ

Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
za 2011r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2012r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2013r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2014r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2015r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2016r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2017r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2018r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2019r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2020r. - KLIKNIJ TUTAJ
 za 2021r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2022r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2023r. - KLIKNIJ TUTAJ

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
za 2020r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2021r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2022r. - KLIKNIJ TUTAJ