Obwieszczenie Wójta Gminy Złotoryja z dnia 30 kwietnia 2024r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 16/5 (część) i 16/6 (część) obręb Wilków - ZOBACZ