alt         alt      alt       alt  
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
11 października br. odbył się XVII Rajd Jadwiżański. Organizatorem rajdu była Gmina Złotoryja oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. Zbiórka uczestników rajdu miała miejsce o godzinie 9.00 przed kościołem Św. Jadwigi. Po uroczystym błogosławieństwie, którego udzielił ojciec Bogdan Koczor, rajd wyruszył szlakiem św. Jadwigi na Wzgórze Zamkowe w Rokitnicy. Dla uczestników rajdu zapewniono poczęstunek oraz wręczono pamiątkowe dyplomy. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina Złotoryja złożyła wniosek w ramach programu LEADER w zakresie małych projektów o dofinansowanie projektu „Ścieżka św. Jadwigi Złotoryja-Rokitnica w Krainie Wygasłych Wulkanów” , w którym oprócz organizacji XVII Rajdu Jadwiżańskiego zaplanowano również wydanie publikacji autorstwa Pana Alfreda Michlera pt. Ścieżka św. Jadwigi Złotoryja – Rokitnica… W Krainie Wygasłych Wulkanów. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z przebiegu rajdu.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z rajdu


alt                 alt             alt
 
Remiza w Wysocku
Gmina Złotoryja zakończyła projekt pn. „Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską, przyłączem wodnym i kanalizacyjnym oraz wewnętrzną linią zasilającą na działce nr 34/1, obręb Wysocko, gm. Złotoryja” współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie Leader – Odnowa i rozwój wsi. Okres realizacji projektu: grudzień 2012 r. – październik 2013 r.
Całkowita wartość projektu: 445 577,95 PLN
w tym:
dofinansowanie ze środków UE: 220 000,00 PLN
Celem głównym projektu jest podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych na terenie Gminy Złotoryja poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysocko. Dzięki realizacji projektu powstała świetlica wiejska wraz z remizą dla OSP, a także zakupiono wyposażenie do świetlicy takie jak: meble, stoliki, krzesła, regały, kuchenkę, chłodziarkę, talerze, sztućce itp.
Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z inwestycji.


Plac zabaw w Rzymówce
Gmina Złotoryja otrzymała dofinansowanie w wysokości 11 080,00 na urządzenie kolejnego placu zabaw w ramach programu Leader, działanie Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie małych projektów. Tym razem plac zabaw urządzono w miejscowości Rzymówka. W ramach projektu zakupiono zestaw zabawowy, karuzelę, huśtawkę podwójną, tablicę z regulaminem i kosz na śmieci.


(listopad 2013)


Plac zabaw w Brenniku
W ramach programu Leader, działanie Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie małych projektów, Gmina Złotoryja otrzymała dofinansowanie w wysokości 10991,87 na urządzenie placu zabaw w miejscowości Brennik. W ramach projektu zakupiono zestaw zabawowy, karuzelę, huśtawkę podwójną, tablicę z regulaminem, kosz na śmieci i ławeczki. W utworzenie placu zabaw zaangażowani zostali mieszkańcy Brennika, którzy przekazali na budowę placu zabaw środki pochodzące z funduszu sołeckiego oraz we własnym zakresie wykonali ogrodzenie placu zabaw. Realizacja projektu pozwoliła stworzyć miejsce bezpiecznej zabawy i aktywnego wypoczynku dla dzieci, ale także integrujące miejsce spotkań dla rodziców.  
 
 
(czerwiec 2013r.)Zadaszenie sceny przy świetlicy wiejskiej w Prusicach
W ramach programu Leader w zakresie małych projektów, działanie Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, objętego PROW na lata 2007-2013, Gmina Złotoryja otrzymała dofinansowanie w wysokości 24094,37 na wykonanie zadaszenia sceny przy świetlicy wiejskiej w Prusicach. Dla realizacji zadania opracowano dokumentację projektową. W ramach prac związanych z zadaszeniem sceny przy świetlicy wiejskiej wykonano rozbiórkę podłoża pod fundamenty, roboty fundamentowe, posadzki, schody i mury sceny, wykonano wiatę drewnianą z pokryciem. Dnia 27.05.2012r. obyło się uroczyste otwarcie sceny, w którym udział wzięli Pani Wójt Maria Leśna, przedstawiciele Rady sołeckiej Wsi Prusice oraz zaproszeni goście. Pani Wójt poinformowała przybyłych gości o współfinansowaniu zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Leader w zakresie „Małych projektów”. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z otwarcia sceny.
 

 


 
Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Złotoryja
W ramach programu Leader, działanie Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie małych projektów, Biblioteka Publiczna Gminy Złotoryja otrzymała dofinansowanie w wysokości 14 343zł na wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Złotoryja. W ramach projektu zakupiono dwie patelnie elektryczne – do świetlicy w Jerzmanicach- Zdroju i Prusic oraz cztery witryny chłodzące do świetlicy w Ernestynowie, Wilkowie, Gierałtowcu oraz Prusicach. Nowo zakupiony sprzęt kuchenny z pewnością ułatwi mieszkańcom organizację imprez okolicznościowych tj. Sylwester, Wigilia czy Andrzejki. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi ZłotoryjskiejW ramach II naboru na Małe Projekty Biblioteka Publiczna Gminy Złotoryja złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie świetlicy w Nowej Wsi Złotoryjskiej”. W zakresie projektu wyposażono świetlicę w szafki kuchenne, kuchenkę, lodówkę, stoliki i krzesełka świetlicowe oraz komplet sztućców i talerzy dla 45 osób. Obecnie Biblioteka oczekuje na zawarcie umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, co umożliwi zrefundowanie części kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na zakup wyposażenia.

 


      Trwa realizacja projektu pn „Zagospodarowanie stref rekreacyjnych na terenie Gminy Złotoryja”. Głównym celem projektu jest zaspokojenie potrzeb sportowo-edukacyjnych mieszkańców Gminy Złotoryja. W ramach projektu przewiduje się budowę trzech placów zabaw w miejscowościach Ernestynów, Prusice i Wilków. Projekt znalazł się na liście operacji rekomendowanych do dofinansowania w ramach działania LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji przez stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz wybrany i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Poniżej kilka zdjęć z Prusice i Ernestynowa.