Gmina Złotoryja

Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowie-Osiedlu

Wójt Gminy Złotoryja ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Wilkowie-Osiedlu - Zobacz ogłoszenie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie

Oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Nazwa zadania: "Biegamy w Wilkowie - Grand Prix Zagłębia Miedziowego". Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zadania: KS Wilkowianka Wilków. Termin składania uwag do oferty: 01.02.2024r. - Zobacz ofertę

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI)

Rozporządzenie Nr 2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 stycznia 2024r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie miasta Jelenia Góra, powiatu karkonoskiego, powiatu lwóweckiego oraz powiatu złotoryjskiego - Zobacz

Dzień babci i dziadka

życzenia 19012024

Zebrania wiejskie - harmonogram

Harmonogram zebran 2024

Sesja w styczniu

 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 25 stycznia 2023r. o godz. 10.00  w sali narad (poddasze) odbędzie się LXIV Sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja w styczniu

Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Złotoryja

Piec Wójt Gminy Złotoryja zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców do składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę dotychczasowego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym/budynku jednorodzinnym na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.
Dotację mogą uzyskać: osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, tj.: właściciele, współwłaściciele lub najemcy nieruchomości, położonych na terenie Gminy Złotoryja oraz wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym, w którym członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni.
Wnioskodawca, po zrealizowaniu inwestycji może uzyskać, w formie refundacji, do 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zakup nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 3000,00zł, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej, nie więcej niż 6000,00zł.

Czytaj więcej: Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Złotoryja

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Złotoryja

Państwowa Inspekcja Sanitarna dokonała okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Złotoryja w drugim półroczu 2023r. - Zobacz szczegóły

Dodatkowe polowanie w dniu 07.01.2024r. (niedziela)

Zarząd Koła Łowieckiego "Jeleń" nr 11 w Złotoryi, informuje że w dniu 07.01.2024r. (niedziela) odbędzie się dodatkowe polowanie zbiorowe w rejonie miejscowości Łaźniki, Prusice, Rokitnica, Rzymówka i Wilków.
Prosimy o zachowanie ostrożności.

Oferta realizacji zadania publicznego

Urposzczona oberta realizacji zadania publicznego. Rodzaj zadania: Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Nazwa zadania: "Zima na sportowo". Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zadania: MUKS "Gwarek Wilków". Termin składania uwag do oferty: 11.01.2024r. - Zobacz ofertę