Gmina Złotoryja

INFORMACJA - zbiórka zużytego sprzętu RTV AGD

Urząd Gminy Złotoryja informuje, że w dniach:

19 września 2023r. w miejscowościach: Jerzmanice Zdrój, Nowa Ziemia, Sępów, Wilków, Wilków-Osiedle, Kopacz

20 września 2023r. w miejscowościach: Leszczyna, Prusice, Rokitnica, Łaźniki, Kozów, Wysocko, Rzymówka, Wyskok

21 września 2023r. w miejscowościach: Ernestynów, Gierałtowiec, Lubiatów, Podolany, Brennik, Pyskowice, Nowa Wieś Złotoryjska

zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu RTV AGD. Odpady będą odbierane bezpośrednio z gospodarstwa domowego po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 18 września 2023r. pod numerami telefonów:
- w godzinach pracy Urzędu – 76 8788 702
- firma AG-EKO – 603 249 349 w godzinach pracy

UWAGA !!
Nie należy wystawiać odpadów wielkogabarytowych i opon.
Odbierany będzie wyłącznie sprzęt kompletny !!
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce.

Do końca sierpnia br. rolnicy prowadzący małe gospodarstwa (do 5 ha użytków rolnych) mogą przystąpić do programu płatności dla małych gospodarstw realizowanego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

W terminie do 31 sierpnia br. rolnicy mogą złożyć żądanie (oświadczenie) przyznania płatności dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. Nabór prowadzony jest przez system teleinformatyczny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ARiMR:
https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023

Pismo Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczy: płatności dla małych gospodarstw (format PDF)

Brak wody - Leszczyna

W związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości LESZCZYNA (DOLNA CZĘŚĆ), Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu informuje, że w dniu 24.08.2023r. (czwartek), nastąpi przerwa w dostawie wody do godz. 13:00.
Za utrudnienia przepraszamy

Festyn w Ernestynowie

Festyn Ernestynow

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Złotoryja informuje, że pracownicy Urzędu Gminy Złotoryja w miesiącach: sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2023 r. przeprowadzą kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Art. 5 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.
Ponadto informuję, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić bezzwłocznie.
Pouczenie: zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Tauron Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 17.08.br. w godz. ok. 14:00 - 17:30 na terenie gminy Złotoryja nastąpić mogą przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej.

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.08.br (poniedziałek) tutejszy Urząd Gminy będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Dopłaty do materiału siewnego

DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO

Brak wody - Lena

W związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Leszczyna i byłe Zakłady LENA, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie - Osiedlu informuje, że w dniu 08.08.2023 r. od godz. 10.00 nastąpi przerwa w dostawie wody. Planowane przywrócenie dostawy wody nastąpi do godz. 15.00.
Za utrudnienia przepraszamy

Dożynki gminno-powiatowe

dozynki 2023