Gmina Złotoryja

Kozów się zmienia


Logo odnowa wsi 1
Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”.
Ruszyły prace związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Kozów. W dniu 15.10 br. postawiono wiatę rekreacyjną na podbudowie z kostki betonowej wraz z ławostołami. Przygotowano miejsce pod montaż urządzeń zabawowych oraz zamontowano ogrodzenie. W realizację projektu zaangażowali się również mieszkańcy Kozowa, którzy posadzili zakupione w ramach projektu drzewka i krzewy tworząc przy tym kameralny zielony skwer.

Czytaj więcej: Kozów się zmienia

Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” - AKTUALIZACJA

Logo komputery pgr
W związku z koleją zmianą wprowadzoną przez Ministerstwo do zasad i warunków ubiegania się o wsparcie na zakup komputerów przez gminę dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR poniżej publikujemy nowe druki oświadczeń niezbędnych do ubiegania się o pomoc w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin peegierowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. Złożone dotychczas oświadczenia zachowują swoją ważność. Nowe zasady rozszerzyły krąg osób mogących skorzystać z pomocy- dzieci mogą zamieszkiwać miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Doprecyzowano również, że komputery będą przekazane na własność.
W związku z tym przedłużamy możliwość składania oświadczeń wraz ze zgodą do Urzędu Gminy Złotoryja do dnia 22 października br. do godz. 15:30.
Dokumenty składane po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Zasady konkursu: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
W razie pytań kontakt z P. Katarzyną Hec- tel. 76/ 87 88 709
 

Dzień nauczyciela

zyczenia edu

Wilków- brak wody

W związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Wilków, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie - Osiedlu informuje, że w dniu 14.10.2021 r. od godz. 9. 00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Wilków. Planowane przywrócenie dostawy wody nastąpi do godz. 11.00.
Za utrudnienia przepraszamy

Prace geologiczne na terenie Gminy

Od września bieżącego roku do końca roku 2023 pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego, w ramach zadania państwowej służby geologicznej, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2021 poz. 1420), będą prowadzić badania geofizyczne na terenie Gminy Złotoryja (w załączeniu mapa obszaru badań). Zobacz szczegóły

Webinar dla rolników

Plakat Webinarium Dotacje dla rolnictwa 20.10.2021

Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

Logo komputery pgr
Gmina Złotoryja planuje złożenie wniosku w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Celem programu jest min. wsparcie w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.
Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletni uczniowie szkół średnich mieszkający w miejscowościach, w których funkcjonowały PGR-y
do dn. 20 października 2021 roku mogą składać w Urzędzie Gminy Złotoryja

stosowne oświadczenia. Wsparcie przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
* zamieszkują w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,
* są członkami rodzin osób pracujących w tych PGR-ach
*nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w Urzędzie Gminy Złotoryja do skrzynki podawczej znajdującej się na parterze budynku.
W razie pytań kontakt z P. Katarzyną Hec, tel. 76/ 87 88 709.

Oświadczenie dla rodzica
Oświadczenie dla ucznia pełnoletniego
Zgodna na przetwarzanie danych

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Złotoryja ogłasza konsultacje społeczne rocznego programu współpracy Gminy Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
Ogłoszenie
Projekt programu
Formularz zgłaszania uwag

Oferta na realizację zadania publicznego

Informujemy, że wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego z dziedziny upowszechniania sportu, rodzaj zadania - sport osób niepełnosprawnych, nazwa zadania - Turniej finałowy Mistrzostw Polski w siatkówce na siedząco, podmiot ubiegający się o sfinansowanie zadania - MUKS Gwarek Wilków - zobacz szczegóły

Wykaz polowań - sezon 2021/2022

Informujemy, że koła łowieckie działające na terenenie naszej Gminy przedstawiły plany polowań na sezon łowiecki 2021/2022 - zobacz szczegóły
 
Covid 15122021