Gmina Złotoryja

Oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Nazwa zadania: "Organizacja turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Złotoryja". Podmiot ubiegajacy sie o dofinansowanie: KS Wilkowianka Wilków. Termin składania uwag do oferty: 31.07.2023r. - Zobacz ogłoszenie

Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny 072023Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Złotoryja zaprasza do udziału w konkursie plastycznym "Ilustracja Książkowa". Zadanie jest bardzo proste - uczestnicy ukazują jak ich zdaniem powinna wyglądać ilustracja do ich ulubionej książki.
Prace należy przygotować w dowolnej technice płaskiej (farby, kredki, ołówek, wyklejanka itp). Format pracy maksymalnie A3. Każda praca powinna zostać opatrzona na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, miejscem zamieszkania, wiekiem oraz numerem telefonu kontaktowego do opiekuna.
W konkursie zostaną przyznane trzy pierwsze miejsca w dwóch kategoriach wiekowych:
a. Przedszkolaki oraz klasy 1-3,
b. Klasy 4-8,
Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe - karty podarunkowe do Salonów Empik o wartości: I miejsce: 300,00 zł; II miejsce – 150,00 zł; 3 miejsce – 50,00 zł.
Prace należy złożyć w bibliotece w Rokitnicy lub filii w Jerzmanicach-Zdroju, Wilkowie-Osiedlu albo Gierałtowcu do 28.08.2023 r. włącznie (w godzinach pracy placówek).
Każdy uczestnik zobowiązany jest do przekazania wraz z pracą podpisanej przez rodzica bądź opiekuna prawnego „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” do Organizatora. Zgodna stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
Regulamin dostępny na stronie: https://ckib.gminazlotoryja.pl/aktualnosci/konkurs-plastyczny-z-nagrodami.html
Dodatkowe informacje pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Informacja dla rolników

Rusza rejestracja kandydatów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej. Wszelkich czynności w tej sprawie można dokonać w naszym urzędzie do 4 września  br. do godz. 15:30 (pokój nr 11, osoba prowadząca sprawę - Barbara Andrzejewska).

Groby weteranów walk o wolność i niepodległość PolskiNa mocy ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. rodziny, osoby sprawujące opiekę nad grobami, ale również organizacje społeczne, kościoły oraz związki wyznaniowe mogą starać się o przyznanie świadczeń oraz dotacji celowych na budowę, remont, przeniesienie lub utrzymanie grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.
Warunkiem ubiegania się o dotację lub świadczenie pieniężne jest wcześniejsze dokonanie wpisu grobu do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski prowadzonej przez Instytut Pamięci Narodowej. Wnioski o dokonanie takiego wpisu znajdą Państwo na stronie internetowej https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/groby-weteranow-walk-o.
Wypełniony wniosek wraz z dokładną dokumentacją zdjęciową grobu, kopiami dokumentów, literaturą potwierdzającą status weterana osoby pochowanej w zgłaszanym grobie, jeżeli Państwo takimi dysponują, należy przesłać do jednego z regionalnych Biur Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.
Pomocy w wypełnianiu dokumentów oraz pozyskiwaniu informacji o weteranach udziela Pan Waldemar Chabior ze Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych (adres biura Koła Miejsko-Gminnego w Złotoryi: Pl. Lotników Polskich 3A, 59-500 Złotoryja) po wcześniejszym umówieniu się i kontakcie telefonicznym (nr tel. 695-818-966).

Jarmark w cieniu wygasłych wulkanów

Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Złotoryja oraz Karczma Górnicza w Leszczynie zapraszają wystawców na „Jarmark w cieniu wygasłych wulkanów”.
Na Jarmark swoje stoiska mogą zgłaszać: sprzedawcy, twórcy ludowi i rzemieślnicy artystyczni, kupcy, posiadający w swojej ofercie wyroby związane z kulturą ludową i rękodziełem, przedstawiciele restauratorów mających w ofercie potrawy oraz napoje regionalne, wytwórcy przedmiotów sztuki i dawnych wyrobów użytkowych lub innych podmiotów, a także instytucje edukacyjne.
Wystawcy chcący wziąć udział w jarmarku muszą zapoznać się z regulaminem, wypełnić kartę zgłoszeniową oraz wysłać ją na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Więcej informacji udzielamy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie:
https://ckib.gminazlotoryja.pl/aktualnosci/jarmark-w-cieniu-wygaslych-wulkanow.html?fbclid=IwAR0lkjw4Bl9ExM4A18G85J9jmFYPoYl0thI_ElC9Xmd3AgnkFDeUWeW6cxI

Jarmark Leszczyna

Informacja - problem z odbiorem odpadów Jerzmanice-Zdrój

Informujemy mieszkańców domów nr 41B, 41D,41F, 41K w Jerzmanicach-Zdroju, że w związku z pracami budowlanymi na drodze gminnej może być niemożliwy dojazd do w/w posesji pojazdów odbierajacych odpady komunalne. W związku z tym prosimy o wystawianie pojemników w dniu odbioru odpadów w miejsca umożliwiające ich odbiór.
Za utrudnienia przepraszamy.

Szalona 7

szalona7 2023

Woda z wodociągu Wilków - OK

Poniżej oficjalny wynik badania ostatnio pobranej próbki wody z ujęcia Wilków.
Woda komunikat 18062023

Pożar - informacje dla mieszkańców

Urząd Gminy Złotoryja informuję, że w związku z wybuchem pożaru w miejscu składowania opon przy zakładzie pirolizy w Wilkowie uprawnione służby straży pożarnej dokonały pomiaru jakości powietrza w miejscowościach Leszczyna i Prusice, które ze wzgledu na kierunek wiatru mogły być narażone na potencjalne skutki złego stanu powietrza.
Nie stwierdzono pogorszenia stanu powietrza w związku z pożarem.
Jeśli nie zmieni się kierunek wiatru Mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie.
O zmianach będziemy informować.
Jan Tymczyszyn - Wójt Gminy

Informacja

Informujemy, że wyniki badań jakości wody z ujęcia w Wilkowie będą podane do wiadomości jutro.