Gmina Złotoryja

Nabór na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024 - Zobacz całość
Formularz ofertowy

Konkurs ofert - upowszechnianie kultury fizycznej

Wójt Gminy Złotoryja ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024 - Zobacz całość
Oferta realizacji zadania publicznego
Oświadczenie oferenta

Wyniki konkursu

Sesja w listopadzie

 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 30 listopada 2023r. o godz. 10.00  w sali narad (poddasze) odbędzie się LXII Sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja w listopadzie

Dzień pracownika socjalnego

Dzien GOPS
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
które jest świętem wszystkich osób pracujących
na rzecz potrzebujących pomocy,
składam Państwu serdeczne życzenia oraz podziękowania.
Dziękujemy za troskę i serce jakie wkładacie w niesienie pomocy innym,
za zrozumienie drugiego czlowieka oraz życzliwość i wrażliwość.
Życzę, by nigdy ne zabrakło Wam energii, ciepła i wytrwałości.
Niech każdy dzień przynosi poczucie spełnienia oraz satysfakcję osobistą i zawodową.


Jan Tymczyszyn
Wójt Gminy

Ewidencja ludności - 15.11.br. pracuje krócej

W dniu 15.11.2023r. stanowisko ds. obsługi ewidencji ludności oraz dowodów osobistych będzie czynne do godz. 12:15 z powodu szkolenia pracowników.
Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Granty PPGR - składanie oświadczeń

Granty PPGR
Gmina Złotoryja zobowiązana jest do monitorowania utrzymania efektów projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Monitowanie odbywa się poprzez składanie oświadczenia w określonym terminie (ostatni kwartał 2023r. i 2024r), zgodnie z Zarządzeniem Wójta w sprawie wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego pn.: „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”, Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy Złotoryja, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1 - Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego - Zobacz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie pełnoletniego ucznia - Zobacz

Granty PPGR logo

Zbiórka sprzętu RTV i AGD

elektrosmieci Urząd Gminy Złotoryja informuje, że w dniach:
4 grudnia 2023r. w miejscowościach: Jerzmanice Zdrój, Nowa Ziemia, Sępów, Wilków, Wilków-Osiedle, Kopacz
5 grudnia 2023r. w miejscowościach: Leszczyna, Prusice, Rokitnica, Łaźniki, Kozów, Wysocko, Rzymówka, Wyskok
6 grudnia 2023r. w miejscowościach: Ernestynów, Gierałtowiec, Lubiatów, Podolany, Brennik, Pyskowice, Nowa Wieś Złotoryjska
zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu RTV AGD.
Odpady będą odbierane bezpośrednio z gospodarstwa domowego po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 4 grudnia 2023r. pod numerami telefonów:
- w godzinach pracy Urzędu – 76 8788 702
- firma AG-EKO – 603 249 349 w godzinach pracy
UWAGA !!
Nie należy wystawiać odpadów wielkogabarytowych i opon.
Odbierany będzie wyłącznie sprzęt kompletny !!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce.

Projekt "Pies pod Paragrafem"

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział we Wrocławiu w związku z projektem pn.: „Pies pod paragrafem” – Program poprawy warunków życia zwierząt domowych i gospodarskich głównie na terenach dolnośląskich gmin wiejskich, zawiadamia o działaniach edukacyjnych i kontrolnych.
Jednocześnie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział we Wrocławiu zawiadamia o prowadzonych w ramach drugiej części projektu czynnościach kontrolnych na terenie gminy na podstawie art. 1 ust. 3, art. 3, art. 7, art. 34a ust. 3, art. 40 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, przez lokalnie organizacje społeczne, których statutowym celem działanie jest ochrona zwierząt. Prowadzone czynności będą miały charakter prewencyjny oraz wybiórczy, a ich celem będzie skontrolowanie warunków bytowych zwierząt z terenu administracyjnego gminy oraz w przypadkach niedopełnienia Ustawowych obowiązków właściciele zostaną pouczeni o obowiązkach właścicieli wynikających z w/w Ustawy, jak również z Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. Prowadzone czynności będą miały charakter stały. W przypadkach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia zwierząt, upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt będzie podejmował decyzję o odbiorze zwierzęcia w trybie określonym w art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, w tym też przedmiocie liczy się na Ustawową współpracę wynikającą z art. 1 ust. 3 w/w Ustawy pomiędzy organizacjami, a Urzędem w przedmiocie podejmowania decyzji określonych w art. 7 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.
Poniżej przedkładamy wytyczne dotyczące warunków bytowych podczas utrzymywania zwierząt zgodnych z literą powyższych przepisów Ustaw.

Czytaj więcej: Projekt "Pies pod Paragrafem"

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Złotoryja zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego - Zobacz całość
Projekt Programu
Formularz uwag

Webinar dla seniorów

W dniu 23 listopada 2023 roku (10:00-11:15) odbędzie się webinarium „Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego - jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić”. Celem webinarium jest budowanie odporności seniorów na działania przestępców podszywających się pod pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy - link do strony z odnośnikiem do ww. formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83970&p_id=18
Istnieje możliwość nadsyłania anonimowych pytań dotyczących tematyki webinarium, poprzez elektroniczny formularz, do 17 listopada 2023 roku. Link do strony formularza z pytaniami: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83969&p_id=18
Celem spotkania online (webinarium) jest budowanie odporności seniorów na działania przestępców podszywających się pod pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.