Gmina Złotoryja

Rusza program wymiany azbestowych pokryć dachowych; w puli 250 mln zł

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło uruchomienie naboru wniosków na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest. Dokumenty będzie można składać od 15 grudnia. W puli jest 250 mln zł. - Więcej informacji

Nabór 8/2023 - ogłoszenie konkursu i zaproszenie na szkolenie

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że dziś 5 października 2023r. ogłosiliśmy nabór wniosków o przyznanie pomocy na przedsięwzięcie 3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
LGD ma do dyspozycji środki w wysokości 189 082,47 euro, czyli 756 329,88 zł po kursie indykatywnym 4 zł/euro.
Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w terminie od 26 października 2023r. do 14 listopada 2023r., w związku z czym już dziś zapraszamy zainteresowane instytucje na dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące warunków ubiegania się o środki w konkursie. W załączeniu Zaproszenie i Ogłoszenie, które dostępne są również na stronie LGD – www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl w zakładce Nabory PROW – konkurs 28/2023. - https://www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl/pl/strony/1094.nabory-28-2023.html?mode=write
Spotkania informacyjno-konsultacyjne odbędą się:
10 października 2023 r. – godz. 13.00 - w Sali Narad w Urzędzie Gminy Mściwojów
12 października 2023 r. – godzin. 9.00 - w Sali Narad w Urzędzie Gminy Złotoryja
UWAGA! Udział w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: tel. 76 872 87 18
najpóźniej do dnia 9 października do godz. 12.00
Szczegółowych informacji udzielą pracownicy biura, a po umówieniu się na konkretną datę możliwe będzie doradztwo z wnioskiem w biurze LGD w Mściwojowie. UWAGA! W związku z wyjazdem studyjnym organizowanym przez LGD i zamknięciem Biura LGD doradztwo nie będzie prowadzone w dniach 23-25 października 2023r.

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNLANYCH OD WŁAŚCIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY.

Na podstawie art. 6c ust 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1469 z późn. zm.),
                                                              Wójt Gminy Złotoryja
Informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.” Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), bioodpadów oraz odpadów selektywnie gromadzonych z nieruchomości niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych gminy Złotoryja”.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Złotoryja nr XXV.210.2013 r. a dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
W związku z powyższym Wójt Gminy Złotoryja wyznacza termin do 4 grudnia 2023 r. (tj. nie krótszy niż 60 dni od daty zamieszczenia niniejszej informacji) na:
1. odwołanie przez właściciela nieruchomości o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
2. złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.
W oświadczeniu o wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości niezamieszkałej wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę i który jest wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Złotoryja oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.
Odwołanie oświadczenia oraz oświadczenie są skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego pn.: „ Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), bioodpadów oraz odpadów selektywnie gromadzonych z nieruchomości niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych gminy Złotoryja” i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.
Oświadczenia składa się w Urzędzie Gminy w Złotoryi, Al. Miła 4, 59-500 Złotoryja.
Załączniki:
1. Odwołanie oświadczenia właściciela nieruchomości niezamieszkałej o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Złotoryja - POBIERZ
2. Oświadczenie właściciela nieruchomości niezamieszkałej o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Złotoryja - POBIERZ
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - POBIERZ

Brak wody - Wilków-Osiedle

W związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości WILKÓW-OSIEDLE, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu informuje, że w dniu 19.09.2023r. (wtorek), nastąpiła przerwa w dostawie wody. Planowane przywrócenie dostawy wody do godz. 12:00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Sesja we wrześniu

 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 22 września 2023r. o godz. 10.00  w sali narad (poddasze) odbędzie się LX Sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja we wrześniu

Informacja - zakończenie zadania dotyczącego usuwania azbestu

Gmina Złotoryja zakończyła realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Złotoryja”. Zakres zadania obejmował odbiór, opakowanie i utylizację wyrobów zawierających azbest, który był złożony na posesjach właścicieli nieruchomości na terenie gminy Złotoryja. W wyniku realizacji zadania ostatecznie azbest odebrano od 7 właścicieli nieruchomości. Odebrano 14,760 Mg azbestu.
Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Całkowita wartość zadania: 10 999,15 PLN
Dotacja z WFOŚ i GW we Wrocławiu : 7 129,08 PLN
„Zadanie zrealizowane przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu” link do strony Funduszu:www.wfosigw.wrocław.pl

Wykaz firm posiadających pozwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Złotoryja.

Lp.

    Nazwa firmy

Adres

NIP

1.

Usługi transportowe oraz usuwanie nieczystości Jędrzejkiewicz Franciszek

Brochocin 20, 59-516 Zagrodno

694-101-87-51

2.

WC SERWIS Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością

ul. Szybowa 20 e, 41-808 Zabrze

648-273-04-08

3.

TOI TOI POLSKA Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

118-004-27-84

4.

mToilet Sp. z o.o.

ul. Toruńska 31 5, 03-226 Warszawa

536-193-84-86

5.

ALFA PARTNER Sp.  z o.o.

ul. Żbikowska 8a, 05-800 Purszków

952-217-56-54

6.

WCTRON Sp. z o.o.

ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław

899-286-35-00

7.

PORTO Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 8, 59-230 Prochowice

691-226-06-10

8.

KopKar

Łaźniki 20G/2, 59-500 Złotoryja

694-165-71-32

9.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne  i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. w Jaworze

Ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor

695-000-17-73

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Nazwa zadania: "Gminna Akademia Piłkarska - zajęcia dla dzieci i młodzieży w Lubiatowie"
Podmiot ubiegający się o dofinansowanie zadania: KS Wilkowianka Wilków
Termin składania uwag do oferty: 15.09.2023 r.

Czytaj całość (format PDF)

Górskie Mistrzostwa Polski Tandemów,Służb Mundurowych oraz Amatorów w kolarstwie szosowym, 9.09.2023 - Leszczyna

plakat, kliknij aby powiększyć

Powiększ plakat (format JPG)

Do pobrania:

Dyżur w punkcie konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w miesiącu wrzesień

Dyżur w punkcie konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w miesiącu wrzesień biedzę pełniony w dniach 7 i 21 od godz. 8.00 do godz.10.00 i w dniu 14 od godz. 13.00 do godz. 15.00 (w tym rozmowy telefoniczne tel. 76 8788717 w w/w dniach).