Gmina Złotoryja

Sesja w sierpniu

 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 26 sierpnia 2022r. o godz. 9.00  odbędzie się XLVIII Sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Złotoryja przeprowadzona w trybie zdalnym.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja w sierpniu

Dodatek węglowy - informacje

Uprzejmie informujemy, że sprawy związane z wypłatą dodatku węglowego dla mieszkańców Gminy Złotoryja załatwiane będą przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi (al. Miła 4, parter pokój nr 4).
Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3000 zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85 % węgla kamiennego, w tym koks, ekogroszek i ekomiał z węgla kamiennego.
Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Wnioski o dodatek węglowy będą przyjmowane codziennie w pokoju nr 4 w godzinach od 8:00 do 14:00 począwszy od 17 sierpnia 2022 r. Do wniosku należy dołączyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (do pobrania w Urzędzie Gminy).

Czytaj więcej: Dodatek węglowy - informacje

Informacja

Informujemy mieszkańców gminy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczęły akcję weryfikacji legalności wylotów do cieków wodnych. W najbliższym czasie prowadzona będzie sukcesywna inwentaryzacji.
W pierwszej kolejności wizje lokalne przeprowadzane będą w miejscach świadczących o nielegalnych zrzutach ścieków bytowych, które nie tylko prowadzą do drastycznego obniżenia jakości wody w rzekach, ale także obniżają jakość życia mieszkańców oraz atrakcyjność przyrodniczą zlewni górnej Kaczawy skutkującego spadkiem możliwości turystycznego jej wykorzystania.

Brak wody - Gierałtowiec, Brennik, Lubiatów

W związku awarią sieci wodociągowej w miejscowości GIERAŁTOWIEC, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu informuje, że w dniu 04.08.2022r., nastąpiła przerwa w dostawie wody w miejscowościach: GIERAŁTOWIEC, BRENNIK, LUBIATÓW, KWIATÓW I CZERWONY KOŚCIÓŁ.
Przewidywany powrót wody w miejscowościach: GIERAŁTOWIEC, LUBIATÓW, KWIATÓW I CZERWONY KOŚCIÓŁ około godz. 12:00. Natomiast w miejscowości BRENNIK około godz. 17:00.

Za utrudnienia przepraszamy

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.07.2022r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnosląskiego nr I-Pe-8/19 ustalajacej lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. : "Budowa linii 400kV Mikułowa-Czarna". - Zobacz obwieszczenie.

Utrudnienia w ruchu - droga Rokitnica – staw osadowy

W związku z rozpoczynającymi się w dniu 2 sierpnia br. robotami budowlanymi związanymi z modernizacją drogi Rokitnica – staw osadowy możliwe będą utrudnienia w ruchu. Ewentualny objazd zalecany jest przez Prusice.

Brak wody - Kozów, Rokitnica, Kopacz, Wysocko i Rzymówka

W związku awarią sieci wodociągowej w miejscowości ROKITNICA, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu informuje, że w dniu 01.08.2022r., nastąpiła przerwa w dostawie wody do godziny 9:00 do godz. 12:00, w miejscowościach: ROKITNICA, KOPACZ, KOZÓW, WYSOCKO i RZYMÓWKA.
Za utrudnienia przepraszamy

Syreny ostrzegawcze - trening systemu wczesnego ostrzegania 01.08.br.

Wójt Gminy Złotoryja informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 196 z dnia 12 lipca 2022 r. w dniu 1 sierpnia 2022 r. zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego.
W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78 rocznicy Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (ogłoszenie alarmu) trwający 1 min.

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

logo ppgr Od 1 sierpnia br. w pok. Nr 2 (parter) budynku Urzędu Gminy Złotoryja rozpocznie się przekazywanie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach Konkursu grantowego pn.:
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
Komputery będą wydawane wyłącznie Wnioskodawcom (rodzic, opiekun prany, pełnoletni uczeń). Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty oraz numer PESEL dziecka, dla którego było składane oświadczenie.
Przekazanie przedmiotowego sprzętu odbywać będzie się na podstawie umów darowizn zawartych z osobami, które zostały zakwalifikowane do przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie w/w Konkursu grantowego, którego nabór wniosków odbył się w listopadzie ub.r.

Czytaj więcej: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Harmonogram przekazywania laptopów

Harmonogram przekazywania laptopow